Telezorg

Uitgangspunt van telezorg is dat de behandeling van de patiënt door de huisarts plaatsvindt, met advies van de specialist op afstand. De huisarts vraagt telezorg aan via de vertrouwde ZorgDomein-werkwijze door een keuze te maken uit producten van verschillende zorgaanbieders op basis van de zorgvraag van de patiënt. Telezorg is in MMC beschikbaar voor de specialismen Dermatologie en Interne geneeskunde (waaronder nefrologie).

Er zijn momenteel twee typen telezorg-producten beschikbaar: teleconsult en telebeoordeling.

Teleconsult

Een teleconsult is een uitgebreide ‘dialoog’ tussen huisarts en specialist eventueel over langere periode, met diagnose, behandeladvies en naschrift mogelijkheid, met een rapportage per kwartaal van prestatie-indicatoren. Meerdere teleconsulten binnen 3 maanden voor dezelfde patiënt voor hetzelfde specialisme vallen binnen hetzelfde teleconsult-traject.

Telebeoordeling

Een telebeoordeling is een eenmalig contact tussen huisarts en specialist voor het stellen of controleren van een diagnose op basis van door de huisarts uitgevoerd diagnostisch onderzoek. Bij een telebeoordeling is na antwoord van de specialist het contact afgerond.

Tele-overleg

Op korte termijn zal een derde type product beschikbaar komen: het tele-overleg.
Tele-overleg is een digitale dialoog tussen huisarts en specialist, waarbij de huisarts op een beveiligde en geprotocolleerde manier een patiënt gerelateerde vraag kan stellen aan de specialist. Groot voordeel hierbij is dat huisarts en specialist niet gestoord worden in hun dagelijkse proces, wat via telefonisch verkeer vaak wel het geval is (specialist heeft spreekuur, terugbelverzoek, huisarts in spreekuur).

Telenefrologie

Voor huisartsen is het mogelijk een teleconsult bij de internist-nefrologen van Máxima MC aan te vragen via Telenefrologie. Telenefrologie is een toepassing die geïntegreerd is in ZorgDomein en biedt de mogelijkheid voor huisartsen om snel en eenvoudig een advies in te winnen van een internist-nefroloog. Een teleconsult is op dezelfde wijze aan te vragen als bij teledermatologie, via de tab Teleconsultatie of via de Linkbox. Bij Interne Geneeskunde kiest u voor een teleconsult nefrologie. De benodigde gegevens (labuitslagen, anamnese, lichamelijk onderzoek, medicatie etc.) worden direct uit het HIS meegestuurd. De nefroloog ontvangt een melding dat er een teleconsult is aangevraagd en beantwoordt via Edifact de vraag binnen 1-3 werkdagen.