TransMáxdag

TransMáx houdt ieder jaar een TransMáxdag, waarbij een thema uit de zorg centraal staat. Hier vindt u een overzicht van deze gehouden of nog te houden nascholingsdagen.

2017

De TransMáxdag vindt op donderdag 26 oktober van 18.00 tot 21.00 uur plaats in het auditorium van MMC, locatie Veldhoven. Bekijk de uitnodiging en het programma.

2016

In 2016 vond de TransMáxdag plaats op woensdag 7 december. Deze dag stond in het teken van de impact van de veranderingen en innovaties in de zorg, belicht vanuit verschillende gezichtspunten en werkvormen. De TransMáxdag was bedoeld voor huisartsen, bedrijfsartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, jeugdartsen, apothekers, medisch specialisten van MMC, raad van bestuur MMC, managers MMC, semi-artsen, arts-assistenten en huisartsen in opleiding. Bekijk hier het programma en de flyer. Accreditatie is aangevraagd.

2015

In 2015 was het thema van de TransMáxdag ‘Zorg in transitie’. De gezondheidszorg is in transitie. Dit vraagt om een toekomstbestendige visie. Máxima Medisch Centrum heeft gekozen voor een visie waarin de ontwikkelingen in de zorg een combinatie zijn van E-health toepassingen en het optimaliseren van samenwerkingsverbanden tussen de intra- en extramurale professionals. Dit zodat men efficiënt en doelmatig aan de functionele (zorg) vraag van de patiënt kan blijven voldoen.

Sprekers
Het symposium stond in het teken van de patiënt centraal, innovatie en samenwerking. Een keynote spreker gaf zijn visie op E-health ontwikkelingen, waarna dr. Jan Harm Zwaveling de MMC visie presenteerde. Arnold Romeijnders en Ed Berends gaven hun visie vanuit de eerstelijn op het veranderende zorglandschap en de samenwerking met het MMC. De dag werd afgesloten met een zorgdebat.

Doelgroep
Huisartsen, medisch specialisten MMC, arts-assistenten, managers MMC, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, samenwerkingspartners van MMC, Zorgbelang en zorgverzekeraars.
Hier vindt u het programma en verslag. Accreditatie is toegekend voor vier punten.

2014

Op donderdag 25 september 2014 vond de TransMáxdag met het thema ‘Grenzeloze zorg, een illusie of een werkend perspectief’ plaats. Hier vindt u het progamma, de opening, een presentatie over palliatieve zorg, een presentatie over diabetes II en het verslag van de TransMáxdag.