Teamwork bij unieke beademingsvorm op IC

Een intensivist die zichzelf aansluit op de beademingsmachine om zelf te ervaren wat beademing met patiënten doet. Een IC-verpleegkundige die met een twinkeling in zijn ogen vertelt over de samenwerking binnen het team van verpleegkundigen, physician assistants, artsen e.a.. We hebben het hier over INTELLiVENT-ASV, een beademingsvorm met kunstmatige intelligentie die de Intensive Care van Máxima MC sinds 2018 als eerste keuze inzet voor in principe alle invasief beademde patiënten. En dat is in Nederland behoorlijk uniek; alleen het AMC maakte eerder gebruik van INTELLiVENT-ASV bij een groot deel van hun patiënten. Wat betekent dit voor het werk van de artsen en verpleegkundigen op de afdeling?

“Pakweg zes jaar geleden schafte de IC van MMC de ‘Ferrari’ onder de beademingsmachines aan”, vertelt Jesse van Akkeren, intensivist. “Een zeer innovatief apparaat dat beter aansluit op de behoeften van onze kwetsbare patiënten. Aanvankelijk kwam deze machine nog niet volledig tot zijn recht. Totdat we besloten om ook de meest innovatieve mogelijkheden te gaan gebruiken en daarin de hele afdeling te scholen. Daarbij is -naast de voordelen voor de patiënt- een mooie bijvangst dat INTELLiVENT-ASV binnen het team een hechtere samenwerking en meer werkplezier heeft gebracht. Het maakt ons werk nog leuker en heeft ons team een boost gegeven.”

Snel actie

Het team op de Intensive Care is sinds de komst van INTELLiVENT-ASV veel actiever met beademing bezig. De machine houdt de patiënt continu in de gaten en reageert direct indien nodig. IC-verpleegkundige Denise d’Hooghe: “Vooraf stel je de machine in. Als je bij een andere patiënt in de kamer bezig bent, heeft de machine al gedaan wat jij later gedaan zou hebben. Het apparaat signaleert razendsnel en komt direct in actie als dat nodig is.”

Voor IC-verpleegkundigen is beademen één van de redenen om voor de Intensive Care te kiezen. Zorgt de machine dan niet voor een versobering van de taken van een IC-verpleegkundige? “Nee, integendeel”, vertelt Pieter Tegelaers, IC-verpleegkundige en één van de aanjagers van dit scholingstraject. “Het is gelukkig niet zo dat je door INTELLiVENT-ASV als verpleegkundige minder nodig bent, al dachten verpleegkundigen soms dat de machine een deel van je werk zou overnemen. Je leert juist méér over beademen en wordt als verpleegkundige nóg meer een expert op dit gebied.”

Simuleren

Het scholingstraject was best een klus. Tijd voor een lang leertraject was er niet, waardoor een goede planning essentieel was. Naast Pieter en Jesse werd dit traject begeleid door nog twee andere verpleegkundigen. Pieter: “We hebben veel gedaan om de scholing te laten slagen. Het complete team wilden we opleiden en dan heb je het over een groep van circa 80 medewerkers.” Jesse is jaren geleden in Frankrijk al geschoold in INTELLiVENT-ASV en heeft zichzelf daarna regelmatig beademd. Jesse: “Door zelf deze vorm van beademen te ervaren en instellingen te kunnen wijzigen, leerde ik het apparaat het beste kennen. Na deze periode waarin we zelf ervaring opdeden met INTELLiVENT-ASV, hebben we zeven scholingsdagen en enkele bijeenkomsten voor superusers georganiseerd. Vooraf bereidde het team zich voor door middel van e-learnings en het bestuderen van een handleiding. Tijdens een scholingsdag in het SkillsLAB van de acute zorg of het HIC (Health Innovation Campus) oefenden de medewerkers met een proefopstelling die door onszelf en de afdeling Zorg en Informatie Technologie is ontwikkeld; een kunstlongmodel waarbij ook uitgeademd koolzuurgas en zuurstofsaturatie van de simulatiepatiënt gemeten konden worden. Dat leverde een heel realistische simulatietraining op, met vooraf ingestelde scenario’s die je in de dagelijkse praktijk ook ziet. De quiz waarbij ook nog wat gewonnen kon worden en een demonstratie maakten de dag compleet.” Wie problemen ondervond met de stof kon én kan laagdrempelig vragen stellen, binnen het veilige leerklimaat op de afdeling was en is veel mogelijk. Daarnaast gaat het ‘bedside onderwijs’ uiteraard continu door.

Voorloper

Los van de voordelen voor de patiënt, heeft de implementatie van INTELLiVENT-ASV geleid tot een enorme toename van de beademingskennis van de IC-verpleegkundigen in MMC. Kennis die regelmatig gedeeld wordt met andere ziekenhuizen die interesse hebben in INTELLiVENT-ASV. Maar bovenal, en dat is een minstens zo mooi resultaat, tot betere onderlinge samenwerking en meer werkplezier. De IC blijft doorgaan met innoveren. Zo zullen ook in 2019 weer vernieuwingen op beademingsgebied worden geïntroduceerd, naast allerlei andere mooie ontwikkelingen die bijdragen aan meer comfort voor de patiënt. Jesse: “Denk hierbij aan de invoering van continue EEG-registratie op de IC-monitor. Een unicum binnen de wereld van de Nederlandse IC’s. Maar ook de vier leden van de werkgroep Beademing van de IC zitten niet stil; zij verzorgen dit jaar een lezing en workshops over INTELLiVENT-ASV op Venticare, hét symposium voor medewerkers in de acute zorg. Zo delen we als voorloper op het gebied van beademen onze kennis en kunnen andere professionals van ons leren.”

Wil je ook werken op de IC van Máxima MC? Bekijk dan onze openstaande vacatures voor gediplomeerd IC-verpleegkundigen en IC-verpleegkundigen in opleiding. Ook voor ANIOS hebben wij doorlopend een mooie vacature openstaan.

Lees hier de verhalen van andere MMC’ers.