Over TransMáx

TransMáx is het aanspreekpunt binnen MMC voor samenwerking tussen eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Uitgangspunt is dat de medische zorg efficiënt en doelmatig (medisch inhoudelijk, organisatorisch, financieel en in een opleidingsklimaat) wordt verleend vanuit een maatschappelijk verantwoorde onderneming.

Team

Het TransMáx-bureau bestaat uit:

  • Mariëtte Oostindiër, beleidsadviseur Huisartsenzorg, coördinator ZorgDomein, tel. 06- 48 13 41 90
  • Marianne Scheepens, intern coördinator ZorgDomein (inhoud en toegangstijden)
  • Aleksandra de Groot- Anastasijevic, projectmedewerker Transmáx

Nieuwsflash

TransMáx stuurt maandelijks een nieuwsbrief naar alle verwijzers in de regio.

U kunt de Nieuwsflash hier teruglezen: Archief Nieuwsflash

Heeft u suggesties voor de inhoud van Nieuwsflash? Of wilt u zich aanmelden? Stuur uw bericht aan huisarts@mmc.nl