Over TransMáx

TransMáx is het formeel bestuurlijke overlegforum tussen enerzijds huisartsen (Huisartsenkring Zuidoost Brabant en de huisartsen zorggroepen) en Máxima MC om o.a. de integrale visie op zorg te kunnen realiseren. Daarnaast is binnen Máxima MC een stafafdeling TransMáx ingericht die uitvoering geeft aan het vastgestelde beleid van TransMáx.

De afdeling TransMáx is de schakel tussen huisartsen en Máxima MC. Ofwel, het aanspreekpunt binnen MMC voor samenwerking tussen eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

Máxima MC biedt kwalitatief hoogstaande medisch specialistische basiszorg in een integraal en transparant zorgtraject, samenwerkend met externe (para)medische professionals/-organisaties, waarbij de zorgvraag van de patiënt en in diens verlengde de verwijzer centraal staat.

Uitgangspunt is dat de medische zorg efficiënt en doelmatig (medisch inhoudelijk, organisatorisch, financieel en in een opleidingsklimaat) wordt verleend vanuit een maatschappelijk verantwoorde onderneming.

Om deze integrale visie op zorg o.a. te kunnen realiseren is een formeel bestuurlijk overlegforum tussen enerzijds huisartsen (Huisartsenkring Zuidoost-Brabant en de huisartsen zorggroepen) en Máxima MC ingericht, genaamd TransMáx. Daarnaast is binnen Máxima MC een stafafdeling TransMáx ingericht die uitvoering geeft aan het vastgestelde beleid van TransMáx.

Team

Het TransMáx-bureau bestaat uit:

  • Mariëtte Oostindiër, MSc, medisch coördinator, coördinator ZorgDomein, tel. 06- 48 13 41 90
  • Ine te Boekhorst, projectmedewerker/ website beheerder
  • Angela Looymans, projectmedewerker, intern beheer ZorgDomein (inhoud en toegangstijden)

Nieuwsflash

TransMáx stuurt maandelijks een nieuwsbrief naar alle verwijzers in de regio.

U kunt de Nieuwsflash hier teruglezen: Archief Nieuwsflash

Heeft u suggesties voor de inhoud van Nieuwsflash? Of wilt u zich aanmelden? Stuur uw bericht aan huisarts@mmc.nl