Projecten

De vier transmurale stichtingen in Zuidoost-Brabant houden zich bezig met het ontwikkelen en implementeren van Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s). Het gaat naast Transmáx om de stichtingen HaCa, Thema en Quartz.

Via een projectmatige aanpak worden landelijke transmurale afspraken of andere landelijke richtlijnen vertaalt naar regionale afspraken (RTA’s). De projectonderwerpen worden gekozen op basis van behoefte uit het veld, ervaren knelpunten in de transmurale samenwerking, het verschijnen van nieuwe landelijke richtlijnen of de relevantie van een bepaald onderwerp.

Lees hier meer over de verschillende projecten: