Transmurale samenwerking

RTA's

De vier transmurale organisaties (Transmáx, HaCa, Thema en Quartz) in Zuidoost-Brabant houden zich bezig met het ontwikkelen en implementeren van Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s)

Via een projectmatige aanpak worden landelijke transmurale afspraken of andere landelijke richtlijnen vertaalt naar regionale afspraken (RTA’s). De projectonderwerpen worden gekozen op basis van behoefte uit het veld, ervaren knelpunten in de transmurale samenwerking, het verschijnen van nieuwe landelijke richtlijnen of de relevantie van een bepaald onderwerp.

Transmurale projecten

Máxima MC heeft in samenwerking met PoZoB de volgende projecten ondergebracht onder ‘Verantwoorde zorg’: