Nascholing

Hier vindt u een overzicht van de geplande en voorgenomen scholingsactiviteiten van ZOB, informatie over geplande en reeds gehouden nascholingen van TransMáx en informatie over de stichting OverEIND.

Meekijken met een collega
Nascholing bariatrie voor POH-GGZ
Scholingsactiviteiten ZOB
Stichting OverEIND
Symposium ‘Antistolling in de keten anno 2017’
TransMáxdag
Leefstijlgeneeskunde – Een trend of een andere kijk op zorg?