Disclaimer

Met deze website van Máxima Medisch Centrum willen wij patiënten, bezoekers, professionals, studenten en overige geïnteresseerden transparante informatie bieden. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door gebruik te maken van onze webpagina, stemt u in met deze disclaimer.

Zorgvuldigheid

Ondanks de permanente zorg en aandacht voor de actualisering en de juistheid van de gegevens kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. We betrachten bij het samenstellen van de site en het weergeven van informatie de grootste zorgvuldigheid maar soms is de informatie wellicht niet meer van toepassing. Aan de informatie die is opgeslagen in de websites van Máxima Medisch Centrum kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen in websites van Máxima Medisch Centrum zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de Internet-provider.

Máxima Medisch Centrum is niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van websites van Máxima Medisch Centrum of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website(s).

De op deze website getoonde informatie, zoals teksten, afbeeldingen, merken, logo’s, (handels)namen of informatie in andere vorm, zijn eigendom van Máxima Medisch Centrum of in licentie bij de opdrachtgever van de site. De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Máxima Medisch Centrum.

Inlichtingen

Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van weergegeven informatie. Fouten (in de weergegeven informatie) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, behandelingen, doseringen van medicijnen, etc.

Veiligheid

Máxima Medisch Centrum probeert met zoveel mogelijk zorg de websites van MMC te beschermen tegen ongewild bezoek van personen en/of virussen. Mocht er toch sprake zijn van enige vorm van bedreiging dan heeft Máxima Medisch Centrum geen enkele aansprakelijkheid.

Responsible Disclosure

Bij Máxima Medisch Centrum vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een kwetsbaarheid in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk aanvullende en/of nieuwe maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze patiënten en onze systemen beter te kunnen beschermen. Hoe we hierbij kunnen samenwerken, leest u in onze responsible disclosure.

Cookies

De Nederlandse wetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Wij plaatsen ook ‘cookies’ op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar gebruiken we om uw profiel te analyseren zodat informatie en voorlichting zo veel mogelijk relevant voor u is. Uit Google Analytics kunnen wij wel gegevens krijgen over geslacht, woonplaats en leeftijdscategorie van de bezoekers.
Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Op de websites van het Máxima Medisch Centrum staan links naar websites van derden. Deze sites worden niet door Máxima Medisch Centrum beheerd en Máxima Medisch Centrum is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacybescherming of voor de diensten die via websites van derden worden aangeboden.