Verwijzen naar MMC

ZorgDomein

Via ZorgDomein kunnen medische professionals, zoals huisartsen, hun patiënten rechtstreeks naar Máxima MC verwijzen.
Indien verwijzen middels ZD niet mogelijk is dan kunt u verwijzen middels onderstaande instructies.

Zorgverlenerportaal

In het MMC Zorgverlenerportaal kunnen huisartsen en waarnemers op huisartsenposten het medische dossier van hun patiënten bij MMC raadplegen.

Werkafspraken

De Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) zijn ontwikkeld op basis van de wensen en signalen van de samenwerkende huisartsen en specialisten in de regio. Lees hier meer over deze werkafspraken.