Wachttijden

Máxima MC doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijden gelden voor zowel locatie Eindhoven als Veldhoven.

Er zijn drie soorten wachttijden:

  • Wachttijden bij de polikliniek: de wachttijd tot een geplande afspraak op de polikliniek
  • Wachttijden voor diagnostiek: de wachttijd tot het geplande onderzoek (zoals een MRI)
  • Wachttijden voor behandelingen: de wachttijd tot een geplande behandeling (zoals een operatie)

In onderstaand overzicht vindt u een indicatie van de wachttijden. Deze wachttijden zijn vastgesteld volgens de rekenmethode van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De cijfers worden elke twee weken vernieuwd. De daadwerkelijke wachttijden kunnen afwijken. Voor de meest actuele wachttijden kunt u contact opnemen met de polikliniek.

 

Wachttijden polikliniek

Peildatum: 25-03-2023 12:27:04
Polikliniek Specialisme Wachttijd
Anesthesiologie / Pijnbestrijding Anesthesiologie 57 dagen
Cardiologie - Algemeen Cardiologie 10 dagen
Chirurgie (heelkunde) - Algemeen Chirurgie 8 dagen
Dermatologie - Algemeen Dermatologie 36 dagen
Gynaecologie - Algemeen Gynaecologie 93 dagen
Interne geneeskunde - Algemeen Interne geneeskunde 36 dagen
Interne geneeskunde - Allergologie Interne geneeskunde 19 dagen
Kaakchirurgie Kaakchirurgie 16 dagen
Kindergeneeskunde - Algemeen Kindergeneeskunde 16 dagen
KNO - Algemeen KNO 25 dagen
Longgeneeskunde - Algemeen Longgeneeskunde 40 dagen
Maag, darm en leverziekten - Algemeen Maag, darm en leverziekten 113 dagen
Neurochirurgie - Algemeen Neurochirurgie 87 dagen
Neurologie - Algemeen Neurologie 24 dagen
Oogheelkunde - Algemeen Oogheelkunde 365 dagen
Orthopedie - Algemeen Orthopedie 8 dagen
Plastische Chirurgie - Algemeen Plastische Chirurgie 32 dagen
Reumatologie - Algemeen Reumatologie 73 dagen
Revalidatie Revalidatie 26 dagen
Sportgeneeskunde Sportgeneeskunde 4 dagen
Urologie - algemeen Urologie 102 dagen

Wachttijden diagnostiek

Peildatum: 25-03-2023 12:27:04
Type diagnostiek Specialisme Wachttijd
Baarmoederhalsafwijkingen uitstrijkje Gynaecologie 30 dagen
Botdichtheidsmeting DEXA meting Radiologie 4 dagen
Colonscopie Maag, darm en leverziekten 12 dagen
CT Radiologie 16 dagen
Echografie Radiologie 12 dagen
Gastroscopie Maag, darm en leverziekten 12 dagen
Mammografie Radiologie 5 dagen
MRI hersenen Radiologie 37 dagen
MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en). Radiologie 22 dagen
MRI nek Radiologie 22 dagen
MRI rug Radiologie 22 dagen
MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en Radiologie 22 dagen
Röntgen Radiologie 0 dagen
Slaapapnoe diagnostisch onderzoek / screening KNO 11 dagen
Slaaponderzoek / Polysomnografie KNO 11 dagen

Wachttijden behandeling

Peildatum: 25-03-2023 12:27:04
Type behandeling Specialisme Wachttijd
Behandeling spataderen Dermatologie 41 dagen
Dotterbehandeling Cardiologie 16 dagen
Galblaasverwijdering Chirurgie 30 dagen
Hartrevalidatie Revalidatiegeneeskunde 31 dagen
Initiële staaroperatie Oogheelkunde 11 dagen
Initiële totale heupvervanging Orthopedie 96 dagen
Initiële totale knie vervanging Orthopedie 88 dagen
Operatieve behandeling contractuur van Dupuytren Plastische Chirurgie 99 dagen
Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom de anus Chirurgie 122 dagen
Operatieve behandeling liesbreuk Chirurgie 134 dagen
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden Chirurgie 71 dagen
Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of verzakking bij vrouw Gynaecologie 100 dagen
Primaire operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot KNO 78 dagen

 

Een aantal punten zijn hierbij van belang:

  • De wachttijden zijn afhankelijk van de aard van het gezondheidsprobleem en/of van individuele omstandigheden.
  • Voor spoedgevallen gelden andere regels. Spoedgevallen hebben voorrang.
  • Aan de hier genoemde wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Per specialist kunnen de wachttijden verschillen. De specialist met de kortste wachttijd bepaalt de wachttijd van het specialisme.

Let op: door de coronapandemie zijn de wachttijden van niet-spoedeisende operaties langer dan normaal.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.