Wachttijden

MMC doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. In de tabellen vindt u onze gemiddelde wachttijden. Deze wachttijden gelden voor zowel locatie Eindhoven als Veldhoven.

In het overzicht hieronder leest u de actuele wachttijden voor:

 • Polikliniek
  het aantal dagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt bij de polikliniek tot het moment dat de afspraak gepland kan worden.
 • Behandeling
  het aantal dagen vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw behandelend specialist tot het moment van opname of operatie.
 • Diagnostiek
  het aantal dagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek.

Een aantal punten zijn met betrekking tot de wachttijden van belang:

 • De wachttijden zijn afhankelijk van de aard van het gezondheidsprobleem en/of van individuele omstandigheden.
 • Voor spoedgevallen gelden andere regels. Spoedgevallen hebben voorrang.
 • Aan de hier genoemde wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Per specialist kunnen de wachttijden verschillen. De specialist met de kortste wachttijd bepaalt de wachttijd van het specialisme.

Peildatum: november 2018

Wachttijden polikliniek

    In aantal dagen
Allergologie  
– kinderen 37
– volwassenen 145
Cardiologie   5
– Hartfalen poli 5
  Sportcardiologie poli 5
Chirurgie   15
– Mamma-poli (borstkanker) 1
– Spataderpoli 14
– Liesbreukpoli 16
– Galblaaspoli 16
– Obesitascentrum/bariatrie 14
– Proctologiepoli 31
Dermatologie   9
Gynaecologie   21
– Poli afwijkend uitstrijkje 14
– Poli abnormaal bloedverlies 21
– Bekkenbodempoli 14
Interne geneeskunde   17
– Oncologie / hematologie 14
– Nefrologie 17
– Diabetes 18
Kaakchirurgie   21
Keel- neus en oorheelkunde  
  Kinderen 33
– Volwassenen 33
Kindergeneeskunde   19
Longziekten   11
– Diagnostische poli COPD 11
Maag Darm Leverziekten (gastro-enterologie)   54
Neurochirurgie   63
Neurologie   19
Oogheelkunde   84
– Staarpoli 42
Orthopedisch Centrum Máxima*   17
– Kinderen 12
– Schouder 40
– Heup 11
– Knie 15
Pijnbestrijding/anesthesiologie   53
Plastische chirurgie   26
Psychiatrie   14
Reumatologie   64
Revalidatie   87
Sportgeneeskunde   21
Urologie   10
– Sterilisatie man 11

Wachttijden behandelingen

    In aantal dagen
Chirurgie  
– BariatrieOK 42
– Galblazen 56
– Liesbreuken 112
– Spataderen 140
Gynaecologie  
– Baarmoederverwijdering 84
– Sterilisatie vrouw 56
– Incontinentie van de vrouw 119
Keel- neus en oorheelkunde  
– Neustussenschot 70
  Kinderen
– Neus en/of keelamandelen 21
– Oorbuisjes 21
  Volwassenen
– Neus en/of keelamandelen 42
– Oorbuisjes 28
Neurochirurgie  
– Hernia 42
Oogheelkunde  
– Staaroperatie 35
Orthopedisch Centrum Máxima*  
– Kijkoperatie knie 72
– Reconstructie voorste kruisband 72
– Schouderoperatie 63
– Totale heupoperatie 98
– Totale knieoperatie 98
Plastische chirurgie  
– Borstverkleining 56
– Borstvergroting 42
– Buikwandcorrectie 63
– Carpaal tunnel syndroom 14
– Dupuytren 14
Urologie  
– Prostaatcarcinoom 42
– Sterilisatie man (klinisch) 70

Wachttijden diagnostiek

in aantal dagen
Radiologie
– CT-colonografie 2
– Maagonderzoek 1
– Dexaonderzoek 8
– CT-scan 2
– Echo abdomen 4
– Mammografie 3
– MRI- scan 12
MDL
– Gastroscopie 4
– Sigmoïdoscopie 19
– Coloscopie 16

Wachtlijstbemiddeling

Lange wachttijd? Maak gebruik van wachtlijstbemiddeling

Veel zorgverleners in Nederland hebben wachttijden. Dit houdt in dat u niet zomaar terecht kunt voor zorg. Met uitzondering van de spoedeisende hulp. Deze noodzakelijke hulp wordt altijd verleend.
Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u gebruik maken van wachtlijstbemiddeling. Door middel van wachtlijstbemiddeling probeert uw zorgverzekeraar te achterhalen of het mogelijk is om een behandeling elders sneller aan te kunnen bieden.

Waarin bemiddelt de zorgverzekeraar?

 • wachttijden voor polikliniekbezoek;
 • wachttijden voor behandeling in het ziekenhuis;
 • wachttijden voor onderzoek en diagnose, zoals bijvoorbeeld een MRI-scan.

Hoe werkt het?

Vindt u de wachtlijst in het ziekenhuis te lang? Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kijkt waar u voor dezelfde behandeling terecht kan. Eerst binnen de regio, daarna in heel Nederland. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor een behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.