Steun het fonds: bedrijven en organisaties

Zoekt uw organisatie een betekenisvolle manier om invulling te geven aan haar MVO-doelstellingen? Met een donatie aan het Máxima MC fonds – eenmalig of structureel – levert u een even sympathieke als aansprekende bijdrage aan de kwaliteit van zorg in de regio.

Donateur

Voor € 1.250 per jaar (gedurende twee jaren) wordt uw organisatie donateur van het fonds. U ontvangt regelmatig de Vrienden Nieuwsbrief die u op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen en projecten die mede dankzij uw organisatie mogelijk worden gemaakt. De naam van uw organisatie wordt vermeld op de website van het fonds en u ontvangt een uitnodiging voor de tweejaarlijkse donateurslunch.

Steun het fonds

Eenmalige bijdrage

U kunt ook een eenmalige donatie aan het fonds doen. En daarmee ondersteunt u de verschillende onderzoeken en inovatieve projecten binnen ons ziekenhuis.

Steun het fonds

Ambassadeur

Tot slot heeft uw organisatie de mogelijkheid om zich als Ambassadeur direct aan het ziekenhuis, onderzoeker of specialist te verbinden, waarmee uw verbondenheid met het Fonds nog verder wordt onderstreept. In een persoonlijk gesprek gaan wij graag met u na hoe u deze verbintenis wenst in te vullen.

Neem contact op

Fiscaal aantrekkelijk

Het Máxima MC Onderzoek & Innovatie fonds is bij de Belastingdienst als een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI) geregistreerd. Een ANBI instelling kent speciale fiscale regels.

Giften aan een ANBI mag u van de winst aftrekken. Wij verwijzen u hiervoor naar de voorwaarden van de belastingdienst.