Ervaring delen: tips, complimenten en klachten

Máxima MC wil u de beste zorg geven. We vinden het daarom ook erg belangrijk wat u als patiënt vindt van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van MMC. Uw ervaring is daarom belangrijk voor ons. Wij stellen uw complimenten, tips en suggesties voor verbeteringen erg op prijs. Dit geeft ons de kans op verbeteringen door te voeren. We nodigen u uit uw ervaringen met ons te delen via:

 • Het kaartje ‘Is alles naar wens’ kunt u meedenken over de kwaliteit van zorg, goede ideeën, praktische suggesties of een compliment delen. Wij nodigen u uit dit aan ons te laten weten.
 • Onze Facebookpagina.
 • ZorgkaartNederland, hier kunt u zorginstellingen zoeken, vinden en waarderen. Door uw ervaring te delen, helpt u andere patiënten die op zoek zijn naar ervaringen met Máxima MC. Ook geeft u ons hiermee praktische suggesties en verbetermogelijkheden.

Bent u niet tevreden?
Als u niet tevreden bent over de zorg in MMC, heeft u de mogelijkheid om dit kenbaar te maken. Dit kan op verschillende manieren:

Klachtenfunctionaris

Alle medewerkers van MMC proberen uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan voorkomen dat u over (delen van) uw behandeling of verblijf niet tevreden bent. Wanneer u niet tevreden bent kunt u dat het beste eerst bespreken met de betrokken persoon of zorgverlener. Wellicht kan hij of zij direct met een oplossing komen of een misverstand rechtzetten.

Heeft u deze stap al ondernomen of heeft u moeite met het aanspreken van de persoon of afdeling? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionarissen zijn medewerkers die zorg dragen voor de opvang en de bemiddeling van klachten in het ziekenhuis. Zij hebben binnen het ziekenhuis een onafhankelijke positie.

U kunt, indien mogelijk, direct bij een van de klachtenfunctionarissen terecht, een afspraak maken of uw klacht in een (telefonisch) gesprek met één van de klachtenfunctionarissen bespreken. Ook kunt u uw klacht schriftelijk melden in een brief of een digitaal formulier invullen en versturen. De klachtenfunctionarissen zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur:

 • Telefonisch via telefoonnummer: (040) 888 94 81
 • Via mailadres: klachtenfunctionaris@mmc.nl
 • Via het contactformulier
 • Loop binnen. Locatie Veldhoven, route 61 en locatie Eindhoven, route 93
 • Stuur een brief naar Máxima MC, t.a.v. Klachtenfunctionaris, antwoordnummer 10080, 5500 VB Veldhoven (geen postzegel nodig)

Als u niet tevreden bent over een consult/behandeling bij CosMedic, dan kunt u dit het beste direct bespreken met de zorgverlener of via de website www.cosmedic.nl/kwaliteit

Als u niet tevreden bent over uw bezoek bij de huisartsenpost van SHOKO, dan kunt u dit het beste direct bespreken met de zorgverlener of met de klachtenbemiddelaar van SHOKO via mailadres: klacht@shoko.nl.

Financiële klachten

Klachten die gaan over (onterecht) ontvangen facturen en daarmee verwante vraagstukken, kunt u richten aan het loket facturatie, telefoonnummer: (040) 888 9110. Meer informatie vindt u op bij Veel gestelde vragen over uw factuur.

Schade en aansprakelijkheid

Als u denkt dat er sprake is van schade als gevolg van onzorgvuldig handelen of nalaten door MMC, kunt u het ziekenhuis hiervoor aansprakelijk stellen. De aansprakelijkstellingen van het ziekenhuis worden behandeld door een jurist in samenwerking met beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar MediRisk. Op de website van MediRisk staat een film over het claimproces.

De brief waarin u MMC aansprakelijk stelt, dient (in ieder geval) de volgende onderdelen te bevatten:

 • uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer;
 • een zin waarin u het ziekenhuis aansprakelijk stelt;
 • de naam tegen wie de aansprakelijkstelling is gericht;
 • de datum waarop het incident heeft plaatsgevonden;
 • een nauwkeurige beschrijving van het gebeuren;
 • een omschrijving van de hierdoor ontstane schade;
 • en plaats, datum en handtekening.

De brief kan gestuurd worden naar Máxima MC, t.a.v. jurist raad van bestuur, antwoordnummer 10080, 5500 VB Veldhoven (geen postzegel nodig).

Bent u op zoek naar meer informatie over de mogelijkheden om een klacht kenbaar te maken? Bekijk de folder ‘Bent u niet tevreden, mogelijkheden om dit kenbaar te maken‘ of de ‘Klachtenregeling Máxima MC’.