Tips, complimenten en klachten

Ervaring delen

Máxima Medisch Centrum wil u de beste zorg geven. We vinden het daarom ook erg belangrijk wat u als patiënt vindt van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van Máxima Medisch Centrum. Uw ervaring is daarom uitermate belangrijk voor ons. Wij stellen uw complimenten, tips en suggesties voor verbeteringen erg op prijs.

We nodigen u uit uw ervaringen met ons te delen via:

Patiënttevredenheidsonderzoek

De methodiek die MMC hiervoor heeft geselecteerd is PPP (Positive Perception Program). PPP is een methode om de waarnemingen van patiënten te betrekken bij de verbetering van de dienstverlening. Het onderscheid met andere methoden is dat bij PPP de feedback van onze patiënten direct zichtbaar is. Een afdeling of team kan direct aan de slag met verbeterplannen op basis van de uitkomsten.
De meetmethode die MMC gebruikt is gebruiksvriendelijk: u beantwoordt direct na het moment van dienstverlening op een iPad of tablet maximaal negen vragen. De ervaring leert dat zowel jong als oud de enquête in twee à drie minuten met veel plezier invult.

Klachtenfunctionaris

Alle medewerkers van MMC proberen uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan voorkomen dat u over (delen van) uw behandeling of verblijf niet tevreden bent. Wanneer u niet tevreden bent over uw behandeling, verzorging of onze organisatie, kunt u dat het beste eerst bespreken met de betrokken persoon of zorgverlener. Wellicht kan hij of zij direct met een oplossing komen of een misverstand rechtzetten. Hebt u deze stap al ondernomen of hebt u moeite met het aanspreken van de persoon of afdeling? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionarissen zijn medewerkers die zorg dragen voor de opvang en de bemiddeling van klachten in het ziekenhuis. Zij hebben binnen het ziekenhuis een onafhankelijke positie.

De klachten functionaris biedt:

  • Een luisterend oor, u kunt uw klachten vrijblijvend bespreken zonder dat er direct actie hoeft te volgen;
  • opvang en bemiddeling bij klachten; in overleg met u wordt uw ervaring voorgelegd / bemiddeld;
  • advisering en verwijzing;
  • registratie van klachten ten bate van kwaliteitsverbetering.

U kunt, indien mogelijk, direct bij een van de klachtenfunctionarissen terecht, een afspraak maken of uw klacht in een (telefonisch) gesprek met één van de klachtenfunctionarissen bespreken. Ook kunt u uw klacht schriftelijk melden in een brief of een digitaal formulier invullen en versturen.

Bekijk ook de folder ‘Bent u niet tevreden, mogelijkheden om dit kenbaar te maken

Hoe bereikt u de klachtenfunctionaris?
Uw onvrede of klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris kan telefonisch, per e-mail, via de website, per brief, plan een afspraak voor een persoonlijk gesprek of loop binnen:
– route 061 locatie Veldhoven
– route 093 locatie Eindhoven

De klachtenfunctionarissen zijn werkzaam op beide locaties. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, telefoonnummer (040) 888 94 81, e-mail: klachtenfunctionaris@mmc.nl.

Adres:
Máxima Medisch Centrum
Afdeling kwaliteit en veiligheid
t.a.v. Klachtenfunctionaris
antwoordnummer 10080 (geen postzegel nodig)
5500 VB Veldhoven

ZorgkaartNederland

Op ZorgkaartNederland kunt u zorginstellingen zoeken, vinden en waarderen. Door uw ervaring te delen, helpt u andere patiënten die op zoek zijn naar ervaringen met Máxima Medisch Centrum. Ook geeft u ons hiermee praktische suggesties en verbetermogelijkheden.

Klantenpanel

Denk met ons mee! Máxima Medisch Centrum hecht veel waarde aan de mening van haar patiënten. Vindt u het leuk om regelmatig mee te denken over de gang van zaken en de toekomst van MMC? Meldt u dan aan voor het MMC-klantenpanel. Het klantenpanel is een groep geïnteresseerden die graag meerdere keren per jaar hun mening geeft over uiteenlopende onderwerpen.

Schade en aansprakelijkheid

Onze medewerkers trachten zorgvuldig te werken. Desondanks is het niet altijd mogelijk te voorkomen dat u tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis op de een of andere manier schade ondervindt. Binnen MMC geldt in het algemeen dat u als patiënt verantwoordelijk bent voor uw eigen eigendommen, gelieve uw waardevolle spullen voor een opname thuis te laten. MMC is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van vermiste spullen.

Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen voor opgelopen schade dan stuurt u een brief aan: Máxima Medisch Centrum
t.a.v. Raad van Bestuur
Antwoordnummer 10080 (geen postzegel nodig)
5500 VB Veldhoven

Medirisk, de verzekeraar van MMC, beoordeelt de aansprakelijkstelling en informeert u hierover. Op de website van medirisk staat een film over het claimproces. Kijk op www.medirisk.nl/het-claimproces-stap-voor-stap-beeld.