Over MMC

Máxima MC is het grootste medisch centrum van de regio Zuidoost-Brabant en gevestigd op twee locaties: hartje Eindhoven en aan de rand van Veldhoven. U kunt vertrouwen op de kwaliteit, veiligheid en deskundigheid van onze grote ziekenhuisorganisatie. Persoonlijke aandacht staat bij alles wat we doen centraal. Op beide locaties hebben nagenoeg alle specialismen poliklinieken. Daarnaast hebben beide locaties een eigen functie en specialiteit. Lees verder over ons profiel >

Máxima MC

Visie & ambitie

Bij MMC is de gezondheid van onze patiënten, ieders grootste goed, in goede handen. De zorg van MMC is patiëntgericht, kwalitatief hoogwaardig en veilig. Wetenschap en opleiding zijn essentiële pijlers die onze zorg op een steeds hoger niveau brengen. Dat is onze basis, daar kunnen onze patiënten op vertrouwen. We hechten bijzonder belang aan een aantal toegevoegde waarden waaraan je MMC kunt herkennen.

Organisatie

Onze organisatiestructuur bestaat uit verschillende bestuurs- en medezeggenschapsorganen. Lees meer over de organisatie >

Wetenschap en innovatie

Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke pijler van MMC. Dat blijkt onder andere uit de vele wetenschappelijke publicaties en promoties van ons ziekenhuis. Daarnaast zijn we continu bezig te vernieuwen. De dynamiek in het zorglandschap leidt tot een grote behoefte aan vernieuwing en innovaties in zorgprocessen, ICT-toepassingen en medische technologie. MMC speelt daar actief op in.

Patiëntveiligheid

In het ziekenhuis krijgt u te maken met verschillende hulpverleners en afdelingen. Dit vraagt om goede afstemming en samenwerking om de kwaliteit & veiligheid van onze zorg te waarborgen. Het is onze verantwoordelijkheid om risico’s te herkennen en risicovolle processen veiliger te maken. Openheid hierbij vinden we van groot belang.

Bouw

MMC bouwt ook letterlijk aan de toekomst; met een forse renovatie maken we beide locaties klaar voor de komen jaren. Het gebouw wordt aangepast aan de nieuwste eisen op het gebied van veiligheid en hygiëne met veel aandacht voor een gastvrij verblijf van de patiënt.