Vergoeding en kosten van een behandeling

Heeft u binnenkort zorg nodig? Op deze pagina vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Laat u goed informeren vóór uw behandeling; het kan zijn dat de kosten van uw behandeling niet of maar gedeeltelijk worden vergoed.

Belangrijk om te weten

 • Eigen risico betalen

  Als een behandeling ‘volledig wordt vergoed’ dan moet hier wellicht nog steeds eigen risico over betaald worden. Lees hier hoe dat zit.

 • Nieuwe zorgverzekering

  Heeft u een nieuwe verzekering afgesloten voor het nieuwe jaar? Mogelijk wordt nog steeds uw oude verzekering aangesproken. Lees hier hoe dat zit.

 • Kosten telefonisch consult

  Voor een telefonisch of digitaal consult betaalt u net zo veel als een fysiek consult: dit is tussen de 100 en 500 euro. Lees hier hoe dat zit.

 • Check uw polis

  Heeft u een polis ‘Natura Select’, ‘Basis Budget’ of ‘Principe polis budget’? Dan moet u mogelijk een deel zelf betalen aan het ziekenhuis. Lees hier hoe dat zit.

Welke kosten kan ik verwachten?

De kosten die u moet betalen voor uw behandeling zijn afhankelijk van:

 • het gedeclareerde bedrag
 • uw zorgverzekering en
 • uw eigen risico.

Het gedeclareerde bedrag

Het bedrag is vooraf vaak lastig te bepalen. Dit is namelijk afhankelijk van uw klachten, de uitgevoerde onderzoeken en behandeling. Over het algemeen moet u rekening houden met de volgende bedragen:

 • Bij 1 of 2 afspraken met de arts (zowel bezoek aan de polikliniek als telefonisch/digitaal) eventueel aangevuld met laboratoriumonderzoek zullen de kosten liggen tussen 100 en 500 euro.
 • Bij het doen van een handeling, zoals een onderzoek of een behandeling zullen de kosten liggen tussen 500 en 1000 euro.
 • Bij een operatie of opname zullen de kosten hoger zijn dan 1000 euro.

Als uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft met Máxima MC, gelden de tarieven die onderling zijn afgesproken. Als uw zorgverzekeraar geen afspraak heeft met Máxima MC of als u zelf geen verzekering heeft dan gelden de passantentarieven (dit is de prijs die wordt betaald bij eenmalig gebruik). Deze tarieven vindt u hieronder in de passantenprijslijsten:

Uw zorgverzekering

Iedereen in Nederland is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten, die uw ziektekosten dekt. Het is belangrijk om te weten of uw behandeling onder de basisverzekering valt of niet. Zorg die niet onder de basisverzekering valt, dient u zelf te betalen of wordt mogelijk vergoed door uw aanvullende verzekering.

Lees daarom voorafgaand aan uw bezoek de verzekeringsvoorwaarden of neemt contact op met uw zorgverzekeraar om onverwachtse kosten te voorkomen.

Of uw behandeling volledig wordt vergoed, hangt ook af van uw zorgverzekeraar. In het Statusoverzicht Contractering kunt u nagaan of uw verzekeraar een contract heeft afgesloten met Máxima MC.

Let op! Máxima MC heeft géén contract afgesloten voor budgetpolissen.

Dit betreft onderstaande drie polissen. Als u een van deze polissen heeft, kan het zijn dat uw behandeling niet volledig wordt vergoed en u zelf een deel aan Máxima MC moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u meer informatie geven.

Verzekeraar

Naam budgetpolis

Aevitae (Eucare) Natura Select
Zilveren Kruis Basis Budget
De Christelijke Zorgverzekeraar Principe Polis Budget

NB: De beperkingen van een budgetpolis gelden niet voor spoedzorg, bevallingen of bij een doorverwijzing door een medisch specialist uit een ander ziekenhuis.

Het eigen risico

Maakt u zorgkosten die worden vergoed vanuit de basisverzekering? Dan betaalt u het eerste deel zelf. Het verplicht eigen risico voor 2024 is gesteld op 385 euro. Daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten uit de basisverzekering. Kinderen tot 18 jaar hoeven nooit eigen risico te betalen en het eigen risico is niet van toepassing bij een aanvullende verzekering of onverzekerde zorg. De startdatum van de declaratie door het ziekenhuis (ook wel DBC genoemd) is bepalend bij de verrekening van het eigen risico en de aanvullende verzekering. Hoe dat zit, leest u hieronder.

De startdatum van de DBC

Het declareren van uw behandeling gebeurt in gebundelde pakketten, zogenoemde DBC’s. Een DBC start op het moment van uw eerste afspraak bij de specialist. Als u voor meerdere zorgvragen in het ziekenhuis bent geweest, kan het zijn dat er verschillende diagnoses, dus meerdere DBC’s naast elkaar lopen.

De duur van een DBC is wettelijk bepaald en bestaat uit een aantal weken. Het kan voorkomen dat een DBC wordt afgesloten terwijl de behandeling nog niet is afgerond. In dat geval wordt er aansluitend een ‘vervolg DBC’ geopend. De startdatum van deze vervolg DBC hoeft dus niet een datum te zijn waarop u in het ziekenhuis was.

Let op! Heeft u een nieuwe (aanvullende) verzekering afgesloten voor het nieuwe jaar? Bij het verrekenen van het eigen risico is de begindatum van de DBC of vervolg DBC leidend. Het kan dus voorkomen dat u een consult of onderzoek heeft gepland in januari maar dat het eigen risico van het jaar ervoor wordt aangesproken omdat toen de DBC werd gestart. Ook in geval van een aanvullende verzekering kijkt uw verzekeraar welke aanvullende verzekering u had op de startdatum van de DBC, ook al wordt de operatie zelf in het nieuwe jaar uitgevoerd.

Als u wilt weten op welk declaratiejaar uw behandeling of operatie betrekking heeft, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de afdeling Facturatie.

Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie.
ziekenhuisbezoek 2024

 

Meer informatie en contact

Vraag over een declaratie

 • Heeft u een vraag over de vergoeding van uw behandeling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
 • Heeft u een vraag over een ontvangen factuur of over een declaratie die door Máxima MC is ingediend bij uw zorgverzekeraar? Bekijk dan onze pagina met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Vul dan het contactformulier

Neem voor mondelinge toelichting en uitleg telefonisch contact op met de afdeling Facturatie: telefoonnummer (040) 888 9110. Wij zijn bereikbaar elke werkdag tussen 8.30 uur en 12.30 uur. Op woensdag is deze afdeling gesloten. Daarnaast is het ook mogelijk om een mail te sturen naar Facturatie@mmc.nl.

Heeft u een algemene vraag over de zorgkosten in Nederland? Dan kunt u ook terecht op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering of https://www.zorgwijzer.nl/faq/zorgnota

Bezwaar maken

Bent u na een toelichting van mening dat de declaratie onterecht is dan kunt u bezwaar maken bij de klachtenfunctionaris van Máxima MC.

Dit doet u door:

Máxima MC
t.a.v. Klachtenfunctionaris
antwoordnummer 10080
5500 VB Veldhoven
(geen postzegel nodig).

U kunt eventueel ook een melding doen bij de Nederlandse Zorgautoriteit op https://www.nza.nl/contact/meldpunt.

Betalingsvoorwaarden en uitstel van betaling

Heeft u een vraag over de Algemene betalingsvoorwaarden? Neem dan contact op met de afdeling debiteurenadministratie per e-mail: debiteuren@mmc.nl of telefonisch tijdens kantooruren via (040) 888 5216. Via dit telefoonnummer kunt u ook uw openstaande saldo opvragen en een verzoek indienen voor een betalingsregeling. Zorg ervoor dat u bij deze aanvraag altijd uw factuurnummer(s) en eventueel debiteurennummer vermeldt waarvoor u een betalingsregeling wilt afspreken. Zonder deze nummers kan uitstel van betaling niet in behandeling worden genomen.

Sociale steun bij zorgkosten

Kosten voor zorg kunnen bij een beperkt budgetproblemen opleveren. Als u merkt dat voor u de kosten van uw zorg niet meer op te brengen zijn, dan kan dit u in een moeilijke positie brengen. In deze folder geven wij u graag uitleg over een aantal sociale regelingen en aanspreekpunten waar u mogelijk bij terecht kunt.

IBAN en BIC-code Máxima MC

De IBAN of BIC-code heeft u nodig om vanuit het buitenland geld over te maken naar de (Nederlandse) bankrekening van het Máxima MC. De IBAN en BIC (SWIFT) codes zijn:

IBAN: NL 70 INGB 0650088395
BIC (SWIFT): INGBNL2A