Disclaimer

Met deze website van Máxima MC willen wij patiënten, bezoekers, professionals, studenten en overige geïnteresseerden transparante informatie bieden. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door gebruik te maken van onze webpagina, stemt u in met deze disclaimer.

Zorgvuldigheid

Ondanks de permanente zorg en aandacht voor de actualisering en de juistheid van de gegevens kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. We betrachten bij het samenstellen van de site en het weergeven van informatie de grootste zorgvuldigheid maar soms is de informatie wellicht niet meer van toepassing. Aan de informatie die is opgeslagen in de websites van Máxima MC kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen in websites van Máxima MC zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de Internet-provider.

Máxima MC is niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van websites van Máxima MC of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website(s).

Inlichtingen

Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van weergegeven informatie. Fouten (in de weergegeven informatie) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, behandelingen, doseringen van medicijnen, etc.

Veiligheid

Máxima MC probeert met zoveel mogelijk zorg de websites van MMC te beschermen tegen ongewild bezoek van personen en/of virussen. Mocht er toch sprake zijn van enige vorm van bedreiging dan heeft Máxima MC geen enkele aansprakelijkheid.

Responsible Disclosure

Bij Máxima MC vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een kwetsbaarheid in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk aanvullende en/of nieuwe maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze patiënten en onze systemen beter te kunnen beschermen. Hoe we hierbij kunnen samenwerken, leest u in onze responsible disclosure.