Afspraak, opname en bezoek

Heeft u binnenkort een afspraak op een van onze poliklinieken? Komt u naar het ziekenhuis voor een onderzoek of operatie? Of gaat u op bezoek bij een van uw naasten? Op deze pagina vindt u praktische informatie om u goed hierop voor te bereiden.

Let op: Bij elke afspraak in het ziekenhuis geldt een wettelijke identificatieplicht. Dit houdt in dat u (of uw kind) bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig identiteitsbewijs moet kunnen laten zien. Deze plicht geldt voor iedereen, ongeacht de leeftijd.

Contact met Máxima MC?

Ga naar onze contactpagina

Inschrijven

Bent u nog niet eerder als patiënt in MMC geweest? Dan moet u zich eerst inschrijven als patiënt. Dit kan bij de registratiebalie op beide locaties in het ziekenhuis. Neem hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee. Dit geldt voor iedereen, ongeacht leeftijd.

Route naar MMC

MMC heeft twee locaties: locatie Veldhoven en locatie Eindhoven.

In uw afspraakbevestiging leest u op welke locatie u de afspraak heeft.

Uw bezoek aan de polikliniek

Als u binnenkort een afspraak heeft op een polikliniek van MMC, wilt u zich waarschijnlijk goed kunnen voorbereiden. Daarom hebben we alle belangrijke informatie voor u verzameld op de pagina uw bezoek aan de polikliniek. Hierop vindt u antwoord op vragen als: Wat moet ik meenemen? Hoe meld ik mij aan voor mijn afspraak via een aanmeldzuil? En hoe vind ik de weg in het ziekenhuis?

Behoefte aan begeleiding tijdens uw bezoek

Bent u minder goed ter been en heeft u behoefte aan begeleiding tijdens uw bezoek? Dan kunt u dit melden bij de receptie in de hoofdingang, wij zorgen dan dat een vrijwilliger u komt ondersteunen.

Openingstijden

Onze poliklinieken zijn doordeweeks geopend van 8.30 – 17.00 uur.

Let op: tijdens feestdagen gelden er gewijzigde openingstijden in ons ziekenhuis. Dit geldt voor: Nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag.

Komt u op bezoek bij een naaste? Informeer naar de actuele bezoektijden gedurende de feestdagen bij de betreffende verpleegafdeling.

Op deze data zijn onze poliklinieken en de poliklinische apotheken (De Run en De Karpen) dicht. Ook de laboratoria, röntgenafdelingen zijn gesloten. Dit betekent dat u op deze dagen geen bloed kunt laten prikken en geen röntgenfoto’s kunt laten maken.

Uw opname

Soms is het nodig dat u opgenomen wordt in het ziekenhuis. Dit kan voor enkele uren zijn (dagbehandeling) of voor één of meerdere nachten.

Als u van tevoren weet dat uw wordt opgenomen, gaat het om een ‘geplande’ opname. De informatie op de pagina uw opname kan u helpen bij uw voorbereiding op uw opname.

Het kan ook voorkomen dat uw opname niet gepland is. U wordt dan met spoed opgenomen op de Acute Opname Afdeling (AOA) of de Intensive Care (IC).

Zorg na uw ziekenhuisopname of bezoek op de polikliniek

Heeft  u na uw bezoek aan de polikliniek of na uw opname in het ziekenhuis zorg nodig? Bijvoorbeeld zorg in de thuissituatie of een (tijdelijke) opname in een verzorgings- of verpleeghuis? Lees dan de informatie op de pagina: transmurale zorg.

Uw operatie

Wordt u opgenomen in MMC vanwege een operatie? Lees dan de informatie op de pagina uw operatie.

Komt u op bezoek?

Wilt u een patiënt bezoeken die is opgenomen in MMC? Om het bezoek voor de patiënt en eventuele medepatiënten prettig en rustig te laten verlopen, vragen wij u om rekening te houden met onze bezoektijden.

Patiënteninformatie

Het is belangrijk om te weten wat u te wachten staat als u een onderzoek, behandeling of ingreep krijgt. Het helpt u in de voorbereiding als u weet wat er gaat gebeuren.

U krijgt mondelinge informatie van uw zorgverlener tijdens uw afspraak. Ook krijgt u schriftelijke informatie over de onderzoeken of behandelingen die u gaat krijgen.

Thuis voorbereiden met digitale voorlichting

Steeds meer informatie bieden we digitaal aan via de website, MijnMMC, Medify en eventueel ook via een app. Wilt u de informatie die u nodig heeft liever op papier ontvangen? Dan kan dat ook nog steeds. Vraag ernaar bij uw zorgverlener.

Voorzieningen

Wilt u meer weten over praktische zaken binnen het ziekenhuis, zoals het gebruik van een rolstoel en het bestellen van een taxi? Bekijk dan de informatie over de voorzieningen binnen Máxima MC.

Kosten en zorgverzekering

Heeft u vragen over uw eigen polisvoorwaarden en de vergoeding van uw behandeling, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om van tevoren na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg in MMC. Algemene informatie over zorgverzekeringen is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid. U kunt hier meer informatie over vergoeding en kosten van een behandeling bij MMC lezen.

Rechten en plichten

De belangrijkste rechten en plichten tussen het ziekenhuis en de patiënt zijn geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat u als patiënt goed op de hoogte bent van uw rechten en plichten. Daarover vindt u meer in de folder: Uw rechten en plichten.

Goede en veilige zorg

Wij gaan voor het leveren van uitstekende zorg. Het werken aan kwaliteit en veilige zorg is een zaak van álle medewerkers van MMC, maar u kunt daar zelf ook aan bijdragen. Hoe? door gebruik te maken van onderstaande kaarten:

Meer informatie leest u op de pagina goede en veilige zorg.

Máxima MC Panel; denk met ons mee!

Máxima MC hecht veel waarde aan de mening van haar patiënten. Vindt u het leuk om regelmatig mee te werken aan verschillende onderzoeken van MMC? Meldt u dan aan voor het Máxima MC Panel en geef uw mening over MMC en allerlei onderwerpen die te maken hebben met MMC. Het Máxima MC Panel is een groep geïnteresseerden die graag meerdere keren per jaar hun mening willen geven over uiteenlopende onderwerpen. Bekijk hier meer informatie en meld u aan.

Opleidingsziekenhuis

MMC is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Topklinisch wil zeggen hooggespecialiseerde zorg. De specialistische kennis die we in huis hebben, geven we door aan onze artsen en verpleegkundigen in opleiding. Hierdoor is het mogelijk dat u in ons ziekenhuis wordt behandeld, onderzocht of geopereerd door een arts in opleiding (arts-assistent). Hij of zij werkt onder verantwoordelijkheid en toezicht van een gekwalificeerd specialist.