Over polikliniek allergologie

Een allergie of overgevoeligheid voor een bepaalde stof komt in Nederland veel voor. Om aan patiënten met een allergie goede zorg te kunnen verlenen, heeft Máxima MC, locatie Eindhoven een polikliniek allergologie.

De allergoloog van MMC is gespecialiseerd in onderzoek naar de oorzaak en de behandeling van een allergie. Of het nu gaat om een voedselallergie, insectengifallergie, netelroos of een anafylactische shock. We werken voor onderzoek en behandeling samen met diverse andere specialismen in het ziekenhuis.

Behandelteam

Allergologie valt onder het specialisme interne geneeskunde, waar ziekten van de inwendige organen worden behandeld. Juist omdat dit vakgebied zo breed is, hebben veel internisten zich gespecialiseerd in bepaalde aandoeningen. Zo ook ons behandelteam. Ontmoet hier onze specialisten.