Polikliniek en opname

Eerste bezoek

Na verwijzing van uw huisarts of andere specialist komt u terecht bij één van onze verpleegkundig specialisten of allergologen.

Uw bezoek vindt plaats op de polikliniek allergologie in Eindhoven. Nadat u zich aangemeld heeft bij de aanmeldzuil kunt u plaats nemen in de wachtruimte. Vanuit daar wordt u opgehaald door uw behandeld specialist.

Tijdens uw eerste afspraak probeert de specialist door middel van een uitvoerig gesprek te achterhalen wat de oorzaak van uw klachten is. Bij een eerste bezoek aan de polikliniek is het meestal niet nodig dat u stopt met het gebruik van bepaalde medicijnen. Het kan zijn dat tijdens de eerste afspraak al bloedonderzoek wordt gedaan. Vaak wordt voor aanvullend onderzoek een nieuwe afspraak ingepland, in overleg met u. In veel gevallen is het stoppen met uw medicatie bij aanvullend onderzoek wel nodig. Als dit zo is, wordt dit duidelijk van te voren aangegeven.

Wat moet u meenemen bij uw afspraak en hoe bereidt u zich voor? Lees hier meer over uw bezoek aan MMC.

Allergietesten

Aanvullende allergietesten zijn bijvoorbeeld huidtesten of een provocatieonderzoek met voeding of geneesmiddelen. Indien nodig wordt iedere test aangepast aan uw persoonlijke klachten. Uw behandelaar legt aan u uit wat er gebeurt tijdens het onderzoek en waarom. Als u iets niet begrijpt of als u meer wilt weten, kunt u altijd om uitleg vragen.

Behandeling

Aan de hand van de uitslagen van diverse onderzoeken bekijkt de specialist of u een allergie heeft en hoe erg deze is. Daarna wordt in veel gevallen een behandeling voorgesteld. Behalve een goede behandeling richten wij ons vooral op u als persoon. Persoonlijke zorg staat bij ons centraal.

Naar het ziekenhuis: route, inschrijven en aanmeldzuilen

Komt u binnenkort naar het ziekenhuis voor een afspraak? We helpen u graag met praktische informatie over onder meer de route naar het ziekenhuis, het inschrijven bij de registratiebalie en het aanmelden voor uw afspraak via een aanmeldzuil. U vindt deze informatie op de pagina ‘Afspraak, opname en bezoek’.