5 oktober 2020

Revalidatie hart- en longpatiënten gaat door op afstand

Fysiotherapeut Judith Gilsing en bewegingsagoog Marissa van Rooij begeleiden hartpatiënten op afstand

Hart- en longpatiënten in de regio Eindhoven kunnen voortaan vanuit huis revalideren dankzij een nieuw programma van het Vitaliteitscentrum van Máxima MC (MMC): TeleFIT. Hiermee worden patiënten begeleid en gemobiliseerd, ondanks de afstandsmaatregelen vanwege het coronavirus. Via een videoverbinding trainen ze individueel en in groepjes, op aanwijzing van de fysiotherapeut en de bewegingsagoog van het ziekenhuis.

Voor hartpatiënten is nazorg na een incident als een hartinfarct of –operatie cruciaal. Niet alleen om conditieverlies te voorkomen, ook het risico op een depressie, angststoornis en nieuwe hartproblemen en daaropvolgende opnames wordt hiermee aanzienlijk verkleind. Voor COPD-patiënten is met name het voorkomen van langdurende inactiviteit van essentieel belang. MMC biedt al enkele jaren hart- en longrevalidatieprogramma’s in het ziekenhuis aan. Deze kunnen vanwege het coronavirus echter niet doorgaan. “We zien dat veel patiënten door de huidige situatie angstig en daardoor inactief worden. Dat is gevaarlijk en zorgt uiteindelijk voor verslechtering van hun situatie”, aldus Hareld Kemps, cardioloog en initiatiefnemer. In de afgelopen maanden zijn de cardiologen, longartsen, sportartsen, verpleegkundig specialisten en fysiotherapeuten daarom gezamenlijk aan de slag gegaan met het opbouwen van telerevalidatie.

Eenvoudig en veilig
In plaats van training in het ziekenhuis doet de patiënt dit nu thuis. “Bloeddruk en hartslag worden gemonitord om het welbevinden van de patiënt te meten. Bij longpatiënten wordt dit aangevuld met saturatie. De inspanningstest in het ziekenhuis is vervangen door een digitale fitheidstool”, aldus Kemps.
Met een computer of telefoon, vloerkleed, een bloeddrukmeter en (voor longpatiënten) een saturatiemeter kan iedereen aan de slag. Fysiotherapeut Judith Gilsing begeleidt de sessies samen met een bewegingsagoog via een videoverbinding: “Het komt een enkele keer voor dat iemand onwel wordt. In het ziekenhuis kunnen we dan direct ingrijpen. Om ook in de thuissituatie veiligheid te garanderen, vragen we een mantelzorger om in de ruimte aanwezig te zijn. Er is altijd een verpleegkundig specialist aanwezig die de verbinding direct over kan nemen en een patiënt of mantelzorger instructies kan geven.”

In nauw overleg met de deelnemers zijn de sessies steeds verder geoptimaliseerd. Gilsing: “De deelnemers willen graag weer ervaren wat ze kunnen. De sessies voorzien in die behoefte en ervaren ze als positief. Door de opzet met een klein groepje andere mensen, krijgen ze enerzijds voldoende persoonlijke aandacht en zien ze anderzijds de vorderingen van andere patiënten. Alles bij elkaar ervaren ze het als stimulerend.”

Specialist in revalidatie
MMC is gespecialiseerd in revalidatie en secundaire preventie. Het ziekenhuis ontwikkelt, onderzoekt en biedt vitaliteits- en revalidatieprogramma’s. MMC specialiseert zich meer en meer in de regio als centrum voor revalidatie van hart- en longpatiënten. Kemps: “Dit is een mooi voorbeeld van hoe het coronavirus eHealth versnelt. We ontwikkelden op korte termijn een thuisalternatief met de kwaliteit en veiligheid van het ziekenhuis. Financiering voor hartrevalidatie is inmiddels hierop aangepast.” TeleFIT is een voorbeeld van projecten waarmee MMC bijdraagt aan kwalitatief hoogstaande, patiëntgerichte én goedkopere zorg onder de noemer ‘verantwoorde zorg’.


Meer weten?
VGZ maakte een prachtige vlog over dit digitale zinnige zorg initiatief
Of lees het artikel in het Eindhovens Dagblad (voor abonnees)