2 november 2017

Gerichtere behandeling bij hartfalen

Mensen met chronisch hartfalen (CHF) hebben een tekortschietende pompfunctie van het hart. Uiteindelijk leidt het ertoe dat patiënten zich minder goed kunnen inspannen. Dr. Ruud Spee onderzocht hoe deze patiënten beter kunnen revalideren: “Door de juiste metingen kan beter in kaart worden gebracht waar het bij de betreffende patiënt misgaat. Dit biedt kansen om per patiënt een gerichter revalidatietraject uit te stippelen.”

Bij een gezond hart trekken de linker- en de rechterkamer van het hart tegelijkertijd samen. Bij patiënten met hartfalen trekken ze ongelijk samen, waardoor de hartslag minder krachtig wordt en
het hart minder bloed weg kan pompen. Patiënten kunnen zich minder goed inspannen, met alle negatieve gevolgen voor de conditie van de patiënt van dien.
Om de resultaten van huidige en toekomstige behandelingen te kunnen verbeteren is het van belang om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van die verminderde inspanningscapaciteit. Ruud Spee, cardioloog bij Flow, Centrum voor Preventie, Telemedicine en Revalidatie voor Chronisch Zieken van Máxima MC, promoveerde op 1 november op zijn onderzoek hiernaar: “Het is een lastige klus om te ontdekken hoe het komt dat hartpatiënten zich minder kunnen inspannen. Elke stap in de zuurstoftransportketen van longen naar de actieve spier kan hiervoor verantwoordelijk zijn.”

Gericht revalideren

In zijn onderzoek kwam de cardioloog dan ook tot de ontdekking dat de oorzaak niet voor iedere hartfalenpatiënt gelijk is. Wat helpt, is het meten van de centrale bloedsomloop van die patiënten. Spee: “Door de juiste metingen kan beter in kaart worden gebracht waar het bij de betreffende patiënt misgaat. Dit biedt kansen voor de toekomst van hartfalen patiënten: op basis van de uitkomsten kan een gerichter revalidatietraject worden uitgestippeld.”

Intensieve training

Naast deze ontdekking heeft Spee meer specifiek onderzoek gedaan naar het effect van hoog intensieve intervaltraining (HIT) bij patiënten met chronisch hartfalen. Een hoog-intensieve intervaltraining is een relatief korte training, waarbij korte momenten van maximale inspanning worden afgewisseld met korte momenten van rust. Bij hartfalen patiënten bleek deze training te leiden tot een betere bloedsomloop bij inspanning. Ook voor patiënten die worden behandeld met cardiale resynchronisatietherapie (een speciale pacemaker, die ervoor zorgt dat de hartkamers synchroon pompen) heeft deze training extra effect.