SmartCare telerevalidatie

Patiënten die in aanmerking komen voor revalidatie op afstand (telerevalidatie), gaan in de thuisomgeving trainen en worden via videoconsulten begeleid door de fysiotherapeut van het ziekenhuis.

Waarom telerevalidatie?

Een belangrijk onderdeel van de hartrevalidatie is fysieke training. Deze training (een beweegprogramma) kan plaatsvinden bij de afdeling fysiotherapie in het ziekenhuis. Door technologische ontwikkelingen is het ook mogelijk om patiënten op afstand te begeleiden. U hoeft minder naar het ziekenhuis te komen en u kunt de trainingen uitvoeren op momenten die voor u het beste uitkomen. Onderzoek heeft aangetoond dat hartrevalidatie op afstand veilig en effectief is.

Voordelen telerevalidatie

  • Minder afspraken voor trainingen in het ziekenhuis.
  • Trainen op een moment dat u het beste uitkomt.
  • Zelf uw vorm van training kiezen (wandelen, hardlopen, fietsen, tennissen enzovoorts).
  • Zelf uw trainingsgegevens bijhouden en zien hoe uw trainingen verlopen.
  • Kiezen of u iemand wilt laten meekijken ter aanmoediging (bijvoorbeeld een partner, familielid of vriend(in).

Wat doet u bij telerevalidatie?

De begeleiding op afstand door de fysiotherapeut vindt plaats met behulp van een smartwatch, uw eigen mijnFLOW digitaal portaal en videoconsulten. U volgt (minimaal) de eerste en de laatste training in het ziekenhuis bij de fysiotherapie. Deze trainingen kunnen zowel op locatie Eindhoven als Veldhoven plaatsvinden. Tijdens de eerste training leert u hoe u het beste kunt trainen en hoe u de smartwatch en het gezondheidsportaal kunt gebruiken. Na (minimaal) 1 training op locatie kunt u doorgaan met de overige trainingen thuis en in uw eigen tijd met begeleiding op afstand. De duur van het telerevalidatie programma wordt individueel bepaald, afhankelijk van het bereiken van uw persoonlijke doelstellingen.

MijnFLOW digitaal portaal

Op uw portaal kunt u uw revalidatiedoelen bijhouden, worden gegevens over uw thuistrainingen opgeslagen en kunt u videobellen met de fysiotherapeut. U opent uw portaal met persoonlijke inloggegevens die u ontvangt bij de start van de telerevalidatie.

Alleen de fysiotherapeuten, uw casemanager en degene die u eventueel toegang geeft tot uw gegevens, hebben inzage in uw gegevens op het portaal. Het portaal is vellig en is goedgekeurd door onze ICT-afdeling. De instructies voor gebruik van het portaal ontvangt u van de fysiotherapeut.

Smartwatch

Voor de begeleiding op afstand neemt u uw trainingen op met een smartwatch, die u van ons in bruikleen krijgt. Dit horloge meet hoe lang u bezig bent met een training en uw hartslag tijdens het trainen. De gegevens van de smartwatch worden automatisch (via uw WiFi-netwerk) doorgestuurd naar uw mijnFLOWportaal. De fysiotherapeut kan u op afstand begeleiden door deze gegevens te bekijken. U hoeft dan voor de fysiotherapie niet meer naar het ziekenhuis te komen. De fysiotherapeut legt tijdens de eerste training in het ziekenhuis uit hoe de smartwatch werkt.

Videocoaching

Wanneer u thuis traint, heeft u 1 keer per week contact met de fysiotherapeut in het ziekenhuis. Dit gaat via videobellen via uw mijnFLOWportaal. Tijdens dit videoconsult evalueert de fysiotherapeut de uitgevoerde trainingen en krijgt u nieuwe adviezen voor de komende week. De fysiotherapeut legt tijdens de eerste training in het ziekenhuis uit hoe het videobellen werkt.

Veiligheid

Onderzoek heeft aangetoond dat op afstand begeleide hartrevalidatie veilig is. De kans dat er bepaalde klachten of ongemakken optreden in de thuissituatie is even groot als in het ziekenhuis. Het verschil zit hem in het feit dat de fysiotherapeut niet bij u in de buurt is als u aan het trainen bent. Om te weten of het veilig is om u thuis te laten trainen, voert u bij aanvang een inspanningstest uit. De uitslag hiervan wordt besproken met de hartrevalidatie cardioloog. Daarnaast vindt (minimaal) de eerste training in het ziekenhuis plaats onder begeleiding van een fysiotherapeut. Mocht het nodig zijn om een aantal extra trainingen in het ziekenhuis te volgen, dan is dat mogelijk in overleg met de fysiotherapeut.

Gebruik van de smartwatch

U krijgt van het ziekenhuis een smartwatch gratis in bruikleen. We verwachten dat u hier zorgvuldig mee omgaat. Daarom tekent u een bruikleenovereenkomst bij aanvang. De smartwatch wordt weer ingeleverd bij uw fysiotherapeut als u klaar bent met uw revalidatieprogramma.

Monitoren van uw gegevens

Belangrijk om te realiseren is dat de fysiotherapeut niet ‘live’ meekijkt met de trainingen die u met de smartwatch opneemt. Hij/zij evalueert deze 1 keer per week met u via een videoconsult.

SmartCare in zes stappen

1. Intakegesprek
In het ziekenhuis wordt bekeken of u in aanmerking komt voor thuisrevalidatie . De verpleegkundig specialist stelt in overleg een passend beweegprogramma samen en beoordeelt of dit thuis uitgevoerd kan worden. Uiteraard beslist u uiteindelijk zelf over deelname aan het onderzoek.

SmartCare Hartrevalidatie intakegesprek

 

2. Uitleg over het onderzoek
Bij deelname aan het onderzoek volgt een gesprek met de arts-onderzoeker. Hij legt uit hoe het onderzoek in zijn werk gaat. Indien u op afstand begeleid wordt (thuisrevalidatie), vertelt de onderzoeker hoe het online gezondheidsportaal en de sensoren werken waarmee u thuis kunt trainen. Indien u het standaard hartrevalidatieprogramma krijgt, vinden alle trainingen plaats bij de fysiotherapie in het ziekenhuis.

SmartCare Hartrevalidatie uitleg over het onderzoek

3. Start trainingen
Bij op afstand begeleide revalidatie vinden de eerste zes trainingssessies altijd plaats onder begeleiding van een fysiotherapeut in het ziekenhuis. Hierbij maakt u kennis met de juiste manier van trainen en het gebruik van de beweegsensoren (een hartslaghorloge en bewegingsmeter). Na 6 trainingen wordt bepaald of de training thuis voortgezet kan worden.

SmartCare Hartrevalidatie Start trainingen

4. Thuisrevalidatie
Hierna kunt u gedurende 3 maanden thuis revalideren. Wanneer u een voorkeur hebt voor een bepaalde activiteit of sport (bijvoorbeeld wandelen, fietsen, fitness of tennis) wordt dit meegenomen in het revalidatieprogramma. Zo kunnen trainingen ingericht worden naar eigen behoefte.

SmartCare Hartrevalidatie Thuisrevalidatie

5. Gegevens doorsturen
Eén keer per week uploadt u de trainings-gegevens van de sensoren via de computer naar het portaal, waardoor zowel uzelf als de fysiotherapeut in het ziekenhuis uw vorderingen kan volgen. Ook andere zorgverleners en familie en vrienden kunnen toegang krijgen tot je gegevens. Via een videoconsult bespreekt u wekelijks de vorderingen met de fysiotherapeut in het ziekenhuis.

SmartCare Hartrevalidatie Gegevens doorsturen

6. Eindevaluatie
Na drie maanden vindt in het ziekenhuis een evaluatiegesprek plaats bij verpleegkundig specialist en de arts-onderzoeker. De rest van het jaar blijft u thuis in beweging met de sensoren en worden uw gegevens op afstand gevolgd. Indien nodig hebt u via een videoconsult nog contact met de fysiotherapeut. Na 1 jaar volgt een eindevaluatiegesprek bij de arts-onderzoeker. Hierna is uw deelname aan het onderzoek afgerond.

SmartCare Hartrevalidatie Eindevaluatie

Video SmartCare