Over het klinisch laboratorium

In het klinisch laboratorium van Máxima MC wordt bloed en ander lichaamsvocht als urine en ontlasting geanalyseerd. U kunt voor onderzoek doorverwezen worden door een specialist of huisarts. De resultaten van de onderzoeken worden aan de aanvragende huisarts of specialist gerapporteerd en spelen vaak een belangrijke rol bij het stellen van een diagnose, of het meten van het resultaat van een behandeling.

Daarnaast wordt op onze afdeling bloedafname in Eindhoven én Veldhoven bloed geprikt. Dat wordt vervolgens door het klinisch laboratorium gestuurd. U vindt hier alle informatie over de verschillende onderzoeken zoals urine onderzoek, glucose onderzoek, zaadonderzoek, maar ook over bloedprikken en onze laboratoriumspecialisten.

Analyse

Het klinisch laboratorium verricht een groot analyses op het gebied van de algemene klinische chemie, hematologie, immunologie en endocrinologie ten behoeve van de diagnostiek en preventie van ziekten en behandeling van patiënten. Gespecialiseerd onderzoek wordt uitgevoerd op het gebied van de hematomorfologie, hemostase, bloedtransfusiegeneeskunde, auto-immuunziekten, fertiliteit en DNA-afwijkingen. De laboratoriumspecialisten, ook wel klinisch chemici genoemd, zijn te raadplegen over uit te voeren onderzoek, een bepaalde vraagstelling en over de interpretatie van de onderzoeksresultaten.