Afspraak, opname en bezoek

Heeft u binnenkort een afspraak op een van onze poliklinieken? Komt u naar het ziekenhuis voor een onderzoek of operatie? Of gaat u op bezoek bij een van uw naasten? Op deze pagina vindt u praktische informatie om u goed hierop voor te bereiden.

Uw bezoek aan MMC in coronatijd

We kunnen ons voorstellen dat u in verband met het coronavirus vragen heeft over uw afspraak, opname of bezoek aan ons ziekenhuis. Op de pagina ‘Uw bezoek aan MMC in coronatijd’ leggen u graag uit wat u kunt verwachten.

Inschrijven

Bent u nog niet eerder als patiënt in MMC geweest? Dan moet u zich eerst inschrijven als patiënt. Dit kan bij de registratiebalie op beide locaties in het ziekenhuis.

Route naar MMC

MMC heeft twee locaties: locatie Veldhoven en locatie Eindhoven.

In uw afspraakbevestiging leest u op welke locatie u de afspraak heeft.

Uw bezoek aan de polikliniek

Als u binnenkort een afspraak heeft op een polikliniek van MMC, wilt u zich waarschijnlijk goed kunnen voorbereiden. Daarom hebben we alle belangrijke informatie voor u verzameld op de pagina uw bezoek aan de polikliniek. Hierop vindt u antwoord op vragen als: Wat moet ik meenemen? Hoe meld ik mij aan voor mijn afspraak via een aanmeldzuil? En hoe vind ik de weg in het ziekenhuis?

Wilt u begeleiding naar de polikliniek of afdeling? Meldt u zich dan bij de receptie. Eén van onze vrijwilligers helpt u graag verder.

Openingstijden

Onze poliklinieken zijn doordeweeks geopend van 8.30 – 17.00 uur.

Let op: tijdens feestdagen gelden er gewijzigde openingstijden in ons ziekenhuis. Dit geldt voor: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag.

Komt u op bezoek bij een naaste? Informeer naar de actuele bezoektijden gedurende de feestdagen bij de betreffende verpleegafdeling.

Op deze data zijn onze poliklinieken dicht. Ook de laboratoria en röntgenafdelingen zijn gesloten. Dit betekent dat u op deze dagen geen bloed kunt laten prikken en geen röntgenfoto’s kunt laten maken.

Uw opname

Soms is het nodig dat u opgenomen wordt in het ziekenhuis. Dit kan voor enkele uren zijn (dagbehandeling) of voor één of meerdere nachten.

Als u van tevoren weet dat uw wordt opgenomen, gaat het om een ‘geplande’ opname. De informatie op de pagina uw opname kan u helpen bij uw voorbereiding op uw opname.

Het kan ook voorkomen dat uw opname niet gepland is. U wordt dan met spoed opgenomen op de Acute Opname Afdeling (AOA) of de Intensive Care (IC).

Uw operatie

Wordt u opgenomen in MMC vanwege een operatie? Lees dan de informatie op de pagina uw operatie.

Komt u op bezoek?

Wilt u een patiënt bezoeken die is opgenomen in MMC? Om het bezoek voor de patiënt en eventuele medepatiënten prettig en rustig te laten verlopen, vragen wij u om rekening te houden met onze bezoektijden.

Let op: Vanaf 10 januari heeft u voor bezoek aan de verpleegafdeling een speciale QR-code nodig. Deze QR-code maakt u zelf éénmalig aan en is geldig voor de gehele periode van opname. Meer uitleg over de QR-code en hoe u deze aanmaakt, leest u op deze pagina.

Patiënteninformatie

Het is belangrijk om te weten wat u te wachten staat als u een onderzoek, behandeling of ingreep krijgt. Het helpt u in de voorbereiding als u weet wat er gaat gebeuren.

U krijgt mondelinge informatie van uw zorgverlener tijdens uw afspraak. Ook krijgt u schriftelijke informatie over de onderzoeken of behandelingen die u gaat krijgen.

Thuis voorbereiden met digitale voorlichting

Steeds meer informatie bieden we digitaal aan via de website, MijnMMC, Medify en eventueel ook via een app. Wilt u de informatie die u nodig heeft liever op papier ontvangen? Dan kan dat ook nog steeds. Vraag ernaar bij uw zorgverlener.

Voorzieningen

Wilt u meer weten over praktische zaken binnen het ziekenhuis, zoals het gebruik van een rolstoel en het bestellen van een taxi? Bekijk dan de informatie over de voorzieningen binnen Máxima MC.

Kosten en zorgverzekering

Heeft u vragen over uw eigen polisvoorwaarden en de vergoeding van uw behandeling, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om van tevoren na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg in MMC. Algemene informatie over zorgverzekeringen is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid. U kunt hier meer informatie over vergoeding en kosten van een behandeling bij MMC lezen.

Rechten en plichten

De belangrijkste rechten en plichten tussen het ziekenhuis en de patiënt zijn geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat u als patiënt goed op de hoogte bent van uw rechten en plichten. Daarover vindt u meer in de folder: Uw rechten en plichten.

Goede en veilige zorg

Wij gaan voor het leveren van uitstekende zorg. Het werken aan kwaliteit en veilige zorg is een zaak van álle medewerkers van MMC, maar u kunt daar zelf ook aan bijdragen. Hoe? door gebruik te maken van onderstaande kaarten:

Meer informatie leest u op de pagina goede en veilige zorg.

Máxima MC Panel; denk met ons mee!

Máxima MC hecht veel waarde aan de mening van haar patiënten. Vindt u het leuk om regelmatig mee te werken aan verschillende onderzoeken van MMC? Meldt u dan aan voor het Máxima MC Panel en geef uw mening over MMC en allerlei onderwerpen die te maken hebben met MMC. Het Máxima MC Panel is een groep geïnteresseerden die graag meerdere keren per jaar hun mening willen geven over uiteenlopende onderwerpen. Bekijk hier meer informatie en meld u aan.

Opleidingsziekenhuis

MMC is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Topklinisch wil zeggen hooggespecialiseerde zorg. De specialistische kennis die we in huis hebben, geven we door aan onze artsen en verpleegkundigen in opleiding. Hierdoor is het mogelijk dat u in ons ziekenhuis wordt behandeld, onderzocht of geopereerd door een arts in opleiding (arts-assistent). Hij of zij werkt onder verantwoordelijkheid en toezicht van een gekwalificeerd specialist.