Astma

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Door de ontsteking vernauwen de luchtwegen zich. Astma kan op elke leeftijd ontstaan. Vaak begint astma bij veel mensen als kind.

Symptomen

De symptomen van astma zijn benauwdheid, kortademigheid, piepen en hoesten. Het is niet altijd makkelijk om te bepalen wat er precies aan de hand is wanneer iemand deze klachten heeft.

Astma-aanval

Bij een astma-aanval worden de longen geprikkeld door stoffen waar u gevoelig voor bent, zwellen de slijmvliezen in neus, keel en longen op. De slijmvliezen produceren meer vocht en slijm dan anders. De spiertjes die om de luchtwegen heen zitten, raken verkrampt en trekken samen. Ze maken de luchtwegen smaller. Ademen wordt moeilijker. De longen raken overvol met lucht, die niet genoeg ververst wordt. Al deze reacties samen vormen een astma-aanval. Bij een astma-aanval kunt u veel minder lucht in- of uitademen dan anders. Dit gevoel kan heel angstig zijn. Het is echter niet direct gevaarlijk.

Onderzoek

Longfunctieonderzoek
Een longfunctieonderzoek is een soort blaastest waarbij uw longinhoud wordt gemeten om te kijken of u astma heeft. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de longfunctie-analist op de functieafdeling in Máxima MC.

Provocatietest
Een provocatietest is een andere test waarmee uw longenfunctie gemeten wordt. Tijdens een provocatietest krijgt u in kleine stapjes een stof toegediend die een astmatische reactie uitlokt, of provoceert. Zo kan de arts zien of, en hoe gevoelig uw longen zijn voor bepaalde prikkels. De stof die u krijgt toegediend is meestal histamine. Dit is de stof die in uw lichaam vrijkomt als u in aanraking komt met prikkels waar u overgevoelig voor bent. Als u astma heeft dan zijn uw longen ook overgevoelig voor histamine. Histamine is niet schadelijk en verdwijnt direct weer uit uw lichaam.

Allergietest
Indien vermoed wordt dat uw astma-aanvallen uitgelokt worden door een allergie is het verstandig om een allergietest te laten doen. Zodra u weet waar u allergisch voor bent, kan de allergie ook effectief bestreden worden. Een veel voorkomende allergie is de allergie voor de huisstofmijt.

Behandeling

Astma verbetert meestal niet vanzelf. Wanneer er niets aan de astmatische klachten wordt gedaan, kunnen deze verergeren. Het is natuurlijk verstandig om als astmapatiënt zoveel mogelijk de factoren die een astma-aanval uitlokken te vermijden. Het is bijvoorbeeld niet verstandig om te roken of in rokerige ruimtes te verblijven.

Er zijn velerlei effectieve geneesmiddelen tegen astma, waarmee de kortademigheid meestal kan worden opgeheven. Bij astma gebruikt u meestal ontstekingsremmers en luchtwegverwijders. Deze medicijnen ademt u in via de mond met een inhalator. Zo komen de medicijnen direct in uw longen terecht.

Begeleiding

Op de polikliniek longgeneeskunde van Máxima MC zijn longverpleegkundigen werkzaam die gespecialiseerd zijn in astma. Zij kunnen u antwoord geven op veel vragen en u helpen om een gezonde leefstijl aan te leren.