Onderzoeken longfunctie afdeling

Longfunctielaboratorium

Op de polikliniek longgeneeskunde is op beide locaties een longfunctielaboratorium gevestigd. Hier worden longfunctieonderzoeken gedaan door longfunctieanalisten. De werking van de longen kan op verschillende manieren worden vastgesteld. Welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd wordt door de longarts, huisarts, of andere specialist bepaald.

De meeste onderzoeken doen geen pijn en zijn niet belastend. Wel vragen de analisten uw maximale medewerking om tot een goed, betrouwbaar resultaat te komen.
Hierna leest u informatie over de verschillende onderzoeken en eventuele voorbereiding hiervan.

Voorbereiding

Op de afgesproken locatie en tijd kunt u plaatsnemen in de wachtkamer van de longfunctie. U mag van tevoren gewoon eten en drinken. Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Zorg dat u op tijd aanwezig bent.

Medicijngebruik voor het onderzoek
Afhankelijk van wat de arts wil meten moet u uw medicatie wel of niet stoppen. Dit zal de arts met u bespreken en de baliemedewerkster zal dit op uw afsprakenkaartje noteren. Medicijnen die u gebruikt voor iets anders dan uw longen, mag u gewoon blijven innemen voor het onderzoek.

Onderzoek

Bij de meeste longfunctietest ademt u via een (snorkel)mondstuk dat aan het longfunctieapparaat vastzit. Dit om een luchtdichte aansluiting te hebben tussen de longen en het apparaat. Uw neus wordt met een klem dichtgehouden. Dat voorkomt dat u door uw neus ademt. Een onderzoek duurt ongeveer 20 minuten tot één uur. Bij een combinatie van verschillende testen kan het ook iets langer duren. Als het te zwaar wordt kan u dit altijd aangeven aan de analist, deze houdt dan rekening met uw benauwdheid.