Heupprothese

Bij een versleten heup kan een heupprothese (kunstheup) uitkomst bieden. Redenen voor het ondergaan van deze behandeling zijn onder andere artrose, heupdysplasie of een gebroken heup.

Behandeling

Als bij heupslijtage blijkt dat warmtetherapie en/of medicijnen geen verlichting geven, bespreekt de arts met u de optie voor een nieuwe heup. Deze kunstheup wordt tijdens een één tot twee uur durende operatie geplaatst. Een heupgewricht bestaat uit een heupkop en een heupkom. De kop draait in de kom als een kogel. Bij de operatie wordt de heupkop verwijderd. In de kom wordt een kunststof exemplaar (eventueel met metaal) geplaatst. In het bovenbeen komt een metalen pen, waarop een kop is vastgemaakt die precies in de kom past.

Na de behandeling

Voor patiënten die een heupprothese krijgen, heeft Orthopedisch Centrum Máxima een speciaal programma voor nazorg en revalidatie. Dit programma is erop gericht om u na uw operatie weer snel op de been te helpen; vaak sneller dan bij een reguliere heup- of knieoperatie mogelijk is. U heeft daarbij veel steun aan uw persoonlijk begeleider (uw ‘coach’) en aan uw medepatiënten die ook een heup- of knieprothese krijgen.

Groepsconsulten

Onderdeel van het nazorgtraject is steun van uw medepatiënten en uw begeleider. Bijvoorbeeld tijdens het groepsconsult van Orthopedisch Centrum Máxima. De consulten zijn bedoeld voor patiënten die een nieuwe heup of knie hebben gekregen.

Wat is een groepsconsult?
Een groepsconsult is een gezamenlijke controleafspraak van verschillende patiënten. Deze controle vindt plaats bij de polikliniekassistent orthopedie en de verpleegkundig specialist. Allereerst gaat u met de polikliniekassistent in gesprek over uw voortgang, vragen en klachten. Daarna bespreekt men in de groep één voor één het verloop van het herstel en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Bij complicaties krijgt u aansluitend op het groepsconsult een consult bij verpleegkundig specialist of de orthopeed, in een aparte ruimte.

Voordelen
Het groepsconsult is bedacht zodat patiënten met eenzelfde aandoening van elkaar kunnen leren, elkaar tips kunnen geven en elkaar vragen kunnen stellen. Tijdens het consult krijgt de patiënt uitgebreid antwoord op zijn of haar vragen. Er is meer tijd dan in een individueel consult. Daarnaast gaat de verpleegkundig specialist in op wat men wel en niet mag doen met de nieuwe heup of knie.

Waar en wanneer?
Het groepsconsult vindt zes weken na de operatie plaats op de polikliniek orthopedie in Máxima MC, locatie Eindhoven. De groep bestaat uit maximaal tien patiënten en hun coaches/begeleiders.

Folders

Heupprothese

Behandelwijzer app

Voor deze behandeling maakt de polikliniek orthopedie gebruik van een speciale app voor op uw smartphone of tablet. Deze app is een behandelwijzer die u alle relevante informatie over uw behandeling geeft op het juiste moment. U kunt de app downloaden in de App Store of Google Play.

Open vervolgens de app en selecteer uw behandeling in Máxima MC. Druk op de knop ‘Start’ en alle voor u relevante informatie is direct zichtbaar op uw tijdlijn.