Instabiele schouder

Schouderinstabiliteit treedt op wanneer de kop van de schouder uit de kom schiet of dreigt te schieten. Dit kan plotseling gebeuren, bijvoorbeeld bij een val, maar ook door overmatige belasting komen. Bij chronische instabiliteit van de schouder schiet de kop regelmatig uit de kom.

Symptomen

Schouderinstabiliteit gaat gepaard met pijn, vooral bij het bewegen van de schouder. Wanneer de kop uit de kom is geschoten, ziet de schouder er abnormaal uit. Meestal is een indeuking aan de binnenkant van de schouder te zien.

Oorzaak

Er zijn drie veelvoorkomende oorzaken waardoor een schouder instabiel kan worden:

  • Schouder uit de kom
    Wanneer een schouder al eens uit de kom is geschoten en dit niet goed hersteld, kan een instabiele schouder ontstaan. Daardoor kan bij een kleine kracht of beweging de schouder zomaar uit de kom schieten.
  • Geleidelijk ontstane uitrekking
    De banden en pezen in de schouder worden slap door herhaaldelijk uitrekken. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het talloos bewegen van de arm boven het hoofd, zoals bij volleybal.
  • Hypermobiliteit
    Een kleine groep mensen is instabiel zonder ongeval of herhaalde bewegingen. Dit noemen we hypermobiliteit.

Onderzoek

Naast lichamelijk onderzoek wordt er röntgenonderzoek gedaan. Soms vindt er aanvullend onderzoek plaats: een CT- of MRI-scan.

Behandeling

Voor een deel van de patiënten bestaat de behandeling uit het versterken van de schouderspieren. Dit gebeurt onder begeleiding van een fysiotherapeut. Soms is een operatie nodig. Vooral bij patiënten met een chronische instabiliteit is dit het geval. Tijdens een kijkoperatie wordt het gewrichtskapsel verstevigd en hersteld.