20 juni 2023

Snel weer de oude!

Precies-logo

Cliënten die een knie- of heupoperatie ondergaan worden relatief snel naar huis gestuurd zonder goede voorbereidingen op het nazorgtraject thuis. Dit vertraagt het herstelproces. Niels Mennen (wijkverpleegkundige op locatie Valkenswaard) en Christa van Doesburg (verpleegkundig specialist Orthopedie in Máxima MC) vonden daarom dat dit beter kon!

De nieuwe aanpak

Samen hebben Niels en Christa de huidige situatie in kaart gebracht en geëvalueerd welke knelpunten er zijn. Hieruit bleek dat het belangrijk is om vóór de operatie al te bekijken wat er nodig is voor het nazorgtraject thuis. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van hulpmiddelen. Daarnaast is het van belang dat er eenduidige communicatie is binnen de keten, die gericht is op eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt. Met andere woorden: ervoor zorgen dat de cliënt snel weer de oude is!

De start van de pilot

Begin oktober 2022 is de pilot gestart. Met elke cliënt die een knie- of heupoperatie onderging, werd voortaan tijdens het voorbereidende gesprek voor de opname besproken hoe ze de zorg thuis na de operatie wilden regelen. Christa: “In het voorbereidend gesprek hebben we voortaan veel meer aandacht voor de thuissituatie na de operatie. We vragen bijvoorbeeld wat patiënten zelf kunnen regelen. Familie neemt daardoor vaker zorgverlof op of buren worden ingezet. We stimuleren patiënten om zelf na te denken over wat hij of zij kan regelen. Lukt dat niet, dan komt Zuidzorg in beeld.” Vervolgens kregen alleenstaande cliënten die dacht thuiszorg nodig te zullen hebben een huisbezoek om te bekijken welke hulpmiddelen nodig zijn. Er werd duidelijk besproken wat de verwachtingen zijn van de cliënt zelf, familie/mantelzorgers en de thuiszorg. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat elke cliënt en betrokken zorgverleners, vóór de daadwerkelijke operatie, precies weten hoe het vervolg gaat zijn.

De eerste resultaten

De eerste resultaten zijn enorm positief! Door het initiatief zijn zowel de zorgprofessionals als cliënten meer gericht op wat de cliënt zelf kan. Niels: “Door de focus hierop te leggen, is er in meer dan de helft van de gevallen geen thuiszorg nodig maar regelt de patiënt het zelf. Patiënten voor wie thuiszorg wel nodig is, hebben nog slechts één week thuiszorg nodig in plaats van zes weken. Daarnaast weet de cliënt beter waar hij/zij aan toe is en heeft meer de cliënt en de familie meer tijd om voorbereidende stappen te nemen, zoals de aanschaf van hulpmiddelen.”

Hoe gaat dit initiatief verder?

Op het moment wordt gekeken of deze werkwijze verder uitgerold kan worden naar de heup- en knieoperaties in de andere regioziekenhuizen. Tevens wordt dit als beginstap gezien om verder te kijken of er andere (planbare) zorg is, die op eenzelfde wijze ingericht kan worden. Op deze manier blijven we de samenwerking versterken en de zorg verbeteren voor de cliënten!