Bekijk deze info ook op onze kinderwebsite

CT-scan

Radiologie

Bij een CT-onderzoek wordt met behulp van röntgenstralen en computerberekeningen een dwarsdoorsnede gemaakt van het lichaamsdeel dat onderzocht moet worden.

Het onderzoek

In de CT-ruimte gaat u op de onderzoekstafel liggen. De laborant(e) schuift de tafel door de ronde opening van de scanner, zodat het te onderzoeken deel van het lichaam zich precies in het apparaat bevindt. Tijdens de fotoserie schuift de tafel langzaam verder door de opening. Bij een borst- of buikonderzoek zal u gevraagd worden om diep in te ademen, en nadien de adem zo lang mogelijk vast te houden totdat de opnamen gemaakt zijn. Gedurende het gehele onderzoek moet u ontspannen en stil blijven liggen. De foto’s kunnen namelijk mislukken als u beweegt. De bediening van de scan en ook het verschuiven van de tafel voor iedere volgende afbeelding, gebeurt vanuit een ruimte buiten de onderzoekskamer. Daar bevinden zich de röntgenlaboranten die de apparatuur bedienen en u daarbij voortdurend in de gaten houden. Als u spreekt, kunnen zij u via een microfoontje goed horen. Het onderzoek duurt 10 tot 30 minuten, afhankelijk van het type scan dat verricht wordt.

Voorbereiding - contrastvloeistof

Bij de meeste onderzoeken is geen speciale voorbereiding nodig, alleen bij CT-onderzoeken van de buikorganen. Voor deze specifieke onderzoeken is het nodig dat u vooraf een contrastmiddel inneemt. Door deze contrastvloeistof kunnen uw maag en darmen onderscheiden worden van andere organen. Bij bepaalde onderzoeken is het nodig om een contrastmiddel via een ader toe te dienen. Dit is noodzakelijk om een beter beeld van de organen te krijgen. Dit contrastmiddel wordt toegediend door middel van een prikje in het bloedvat van de arm.

Straling

Om organen en bloedvaten zichtbaar te maken wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling. Straling kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. De hoeveelheid straling die wij gebruiken is echter zo gering, dat daar geen schadelijk effect van te verwachten is. Ook niet als u meerdere onderzoeken krijgt. Het is wel belangrijk om het aan te geven als u zwanger bent, of zou kunnen zijn. Sommige onderzoeken kunnen namelijk schadelijk zijn voor het ongeboren kind.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u uw dagelijkse bezigheden direct weer hervatten. De contrastvloeistof verdwijnt vanzelf uit het lichaam via de nieren en de blaas.

Uitslag onderzoek

De uitslag krijgt u van uw medisch specialist tijdens een vervolgafspraak.