Dexa-scan

Radiologie

Bij een dexa- onderzoek worden afbeeldingen gemaakt van het heupgewricht en de ruggenwervels. Met deze afbeeldingen wordt de dichtheid van het bot en de botontkalking bepaald. Dit om vast te kunnen stellen of u osteoporose (botontkalking) heeft. Osteoporose betekent letterlijk ‘poreus bot’. Het is een aandoening waarbij het bot langzaam steeds meer botmineralen verliest, vooral kalk. Hierdoor wordt het botweefsel steeds minder sterk.

Onderzoek

Tijdens het Dexa-onderzoek wordt met behulp van een heel kleine hoeveelheid röntgenstraling de botdichtheid gemeten van uw heup en enkele rugwervels. De meetapparatuur beweegt op een afstand van ongeveer 20 cm boven uw buik. De computer berekent de gemiddelde dichtheid van het bot, die wordt vergeleken met de normale waarde voor uw leeftijd en geslacht. Uit de mate van botdichtheid kan worden afgeleid in hoeverre er sprake is van botontkalking. Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt ongeveer vijftien minuten.

Na het onderzoek

De uitslag krijgt u van uw medisch specialist tijdens een vervolgafspraak.