Bekijk deze info ook op onze kinderwebsite

Echografie

Radiologie

Bij echografie wordt gebruik gemaakt van hoog frequente geluidsgolven die voor het menselijk gehoor niet waarneembaar zijn.

Dit heet ook wel ultrageluid. Deze ultrageluidsgolven worden vanuit de echograaf het lichaam in gezonden via een kleine scanner die direct contact maakt met de huid. Om het geluid goed te kunnen ontvangen en uitzenden, wordt gebruik gemaakt van gel tussen de scanner en de huid. De gel zorgt ervoor dat de golven van het ultrageluid goed overgebracht worden van en naar het lichaam. De registratie van het ultrageluid is namelijk niet goed mogelijk als er lucht tussen de scanner en de huid zit. Eenmaal door de huid wordt het uitgezonden geluid door de organen in het lichaam teruggekaatst naar de scanner (vandaar de naam: echo). Die echo wordt opgevangen en omgezet in beeld op het scherm. Het onderzoek is pijnloos en ongevaarlijk. Van de geluidsgolven is niets te merken, omdat een mens geen ultrageluid sensoren bezit.