Lever- en miltscintigrafie

Nucleaire geneeskunde

Een lever- en miltscintigrafie is een onderzoek, waarbij afwijkingen aan de lever en/of milt kunnen worden vastgesteld.

U krijgt daarom een hoeveelheid radioactief stof toegediend in een bloedvat. Aansluitend worden er foto’s gemaakt.