Mammografie

Radiologie

Een mammografie bestaat uit een serie digitale röntgenfoto’s van de borst. Op deze foto’s zijn veranderingen in het borstweefsel te zien. Deze veranderingen hoeven niet voelbaar te zijn. De röntgenfoto’s kunnen soms niet voldoende zijn om een complete diagnose te stellen. De radioloog stelt dan een echografie en/of een punctie van de borst voor.

Onderzoek

U komt met uw bovenlichaam voor het röntgenapparaat te staan. De laborante legt uw borst op een plaat, waarna de borst met een tweede plaat enkele seconden wordt samengedrukt. Dit kan gevoelig zijn, maar hierdoor worden de foto’s van betere kwaliteit. Van elke borst worden minstens twee opnames gemaakt in verschillende richtingen. De radioloog beoordeelt de foto’s. Deze bepaalt of er verder onderzoek nodig is. Bij patiënten jonger dan 30 jaar wordt altijd gestart met een echografie. Bij hen is het borstweefsel nog erg compact, waardoor een mammografie moeilijker te beoordelen is. Mammografie is op jongere leeftijd daardoor vaak minder betrouwbaar.

Het mammografieonderzoek duurt twintig minuten. Bij aanvullend onderzoek moet u op twintig minuten extra rekenen.

Verder onderzoek

Aanvullende foto’s
Dit zijn foto’s vanuit een andere richting of van een klein deel van de borst.

Echografie
Bij een echografie wordt er een afbeelding van uw borst en eventueel van de oksel gemaakt met behulp van geluidsgolven. Voor een goede geleiding van geluidsgolven wordt er wat gel op de borst aangebracht. De radioloog gaat met een echoapparaatje over uw borst. Dit is volkomen pijnloos.

Naar aanleiding van het onderzoek is het soms nodig om een punctie en/of biopsie te doen.

Punctie of biopsie
Een punctie of biopsie is soms nodig om te bepalen of een afwijking goed- of kwaadaardig is. De borst wordt zo nodig plaatselijk verdoofd. De radioloog neemt met een naald meerdere stukjes weefsel uit de borst, dit om er zeker van te zijn dat er voldoende borstweefsel is om te onderzoeken. Deze weefselstukjes worden naar het laboratorium gestuurd voor verder onderzoek.

Stereotactische biopsie
Als de afwijking in de borst niet echografisch te zien is, wordt gekozen voor een stereotactische biopsie. Tijdens dit onderzoek zit of ligt u in een speciale stoel voor het mammografieapparaat. De borst wordt net als bij een mammografie tussen twee platen geklemd, waarna middels röntgenfoto’s heel precies de plaats van de afwijking wordt bepaald. De radioloog verdooft deze plaats in de borst. Hierna maakt hij een klein sneetje van enkele millimeters in de borst, zodat de biopsienaald naar binnen kan. Met deze holle biopsienaald worden enkele stukjes weefsel uit de borst gehaald. Van deze weefselstukjes worden foto’s gemaakt om te controleren dat het juiste gebied gebiopteerd is. Daarna worden deze stukjes in het laboratorium verder onderzocht. Een stereotactische biopsie kan niet op dezelfde dag plaatsvinden als de mammografie en echografie, hiervoor wordt een losse afspraak gemaakt. Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto’s en geeft de uitslag door aan de behandelende arts. Deze zal de uitslag met u bespreken.

Straling

Om organen en bloedvaten zichtbaar te maken wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling. Straling kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. De hoeveelheid straling die wij gebruiken is echter zo gering, dat daar geen schadelijk effect van te verwachten is. Ook niet als u meerdere onderzoeken krijgt. Het is wel belangrijk om het aan te geven als u zwanger bent, of zou kunnen zijn. Sommige onderzoeken kunnen namelijk schadelijk zijn voor het ongeboren kind.