Bekijk deze info ook op onze kinderwebsite

MRI-onderzoek

Radiologie

Magnetic Resonance Imaging ofwel MRI is een methode om beelden te maken van het menselijke lichaam. Bij dit onderzoek gebruiken we een sterk magneetveld en radiogolven. Er wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstralen.

Met de radiogolven en het magneetveld worden bepaalde signalen opgewekt in het lichaam. Een antenne ontvangt deze signalen en een computer vertaalt het in een beeld. Dit beeld laat een doorsnede van het lichaam zien. Voor zover bekend heeft een MRI-scan geen schadelijke gevolgen voor het lichaam.

Voorbereiding

Het is over het algemeen niet nodig om nuchter te zijn of speciale voorbereidingen te treffen. Wel is het belangrijk dat alle metalen of magnetische voorwerpen buiten de onderzoekkamer blijven. U kunt deze voorwerpen in de kleedruimte achterlaten.

Omdat de MRI-scanner gebruikmaakt van een sterke magneet, is het belangrijk om vooraf te weten of u metalen voorwerpen in of op het lichaam hebt. Sommige implantaten mogen niet of slechts onder bepaalde voorwaarden in de scanner. Bij de aanvraag heeft uw arts hier vragen over ingevuld, en voor de scan krijgt u een vragenlijst waarop naar alle relevante implantaten wordt gevraagd. Als u hier vragen over heeft, kunt u altijd contact opnemen met de afdeling radiologie.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op een beweegbare tafel. U komt met het te onderzoeken lichaamsdeel in het midden van het MRI-apparaat te liggen. De MRI-tunnel is 1,80 m. lang en heeft een diameter van 50 of 60 cm. U ligt met een groot gedeelte van uw lichaam in het apparaat. Probeer tijdens het onderzoek zo stil mogelijk te liggen. Tijdens de opnamen hoort u een hard kloppend geluid. Wij beschermen uw gehoor hiertegen door oordopjes en/of een koptelefoon. Hierop kan indien gewenst uw eigen muziek afgespeeld worden. Het onderzoek duurt 30 tot 60 minuten.

Bij bepaalde onderzoeken is het nodig om via een infuus in de arm een contrastmiddel toe te dienen. Organen en bloedvaten kunnen zo beter worden beoordeeld. Het infuus wordt na afloop van het MRI-onderzoek verwijderd.

Risico’s

Er zijn geen nadelige effecten bekend van het gebruik van MRI-scanners. Eventuele schadelijke effecten (zoals een rode geïrriteerde huid) worden voorkomen door direct huidcontact te vermijden.

Zwangerschap
Het is belangrijk om te weten of u (mogelijk) zwanger bent. Neem dan contact op met uw behandelend arts. Deze overlegt met de radioloog of het onderzoek door kan gaan.

Uitslag

Uw arts vertelt u de uitslag tijdens een controleafspraak.