PET/CT-scan

Een PET-scan (positron emissie tomografie) is een vorm van nucleair beeldvormend onderzoek. Met behulp van een kleine hoeveelheid radioactieve stof wordt verandering in de stofwisseling van cellen in beeld gebracht. Soms zijn tumoren of uitzaaiingen niet te zien op een CT-scan of MRI-onderzoek, maar wijzen andere testen wel op kanker. In zo’n geval kan een PET-scan duidelijkheid geven. Afhankelijk van de specifieke informatie die de specialist met een PET-scan wil verkrijgen, wordt de scan met verschillende radioactieve stoffen gemaakt.

PET-scan met FDG

Met een PET-CT scan met FDG wordt informatie verkregen over de glucosestofwisseling in weefsels. U krijgt een hoeveelheid radioactieve stof (F18-FDG) toegediend. Met dit onderzoek wordt u blootgesteld aan een geringe hoeveelheid röntgenstraling.

PET/CT-scan met gallium DOTA-TOC

Door middel van een PET/CT-scan met Gallium DOTA-TOC wordt met behulp van een radioactieve stof organen en weefsels afgebeeld. Hiermee kunnen neuro-endocrine tumoren zichtbaar gemaakt worden.

PET/CT-scan Amyloid

Met een Amyloid PET/CT-scan (positron emissie tomografie) wordt informatie verkregen over de aanwezigheid van amyloid plaques in de hersenen.

PET/CT-scan F-18 PSMA-1007

Een PET/CT scan met F-18 PSMA-1007 kan prostaatkanker zichtbaar maken. Daarmee kunnen zowel afwijkingen in de prostaat en eventuele uitzaaiingen in lymfeklieren of andere organen zichtbaar worden gemaakt.

PET/CT-scan met F-18 Choline

Een PET/CT scan met Fluor18 Choline kan afwijkingen aan de bijschildklieren aantonen. Daarmee kunnen onder andere goedaardige tumoren van de bijschildklier (adenomen) zichtbaar worden gemaakt.

Voor het onderzoek

Een dag voor het onderzoek wordt u gebeld om de voorbereiding door te nemen en eventuele vragen te bespreken.

Dag van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek neemt de medisch nucleair werker u mee naar een toedienruimte/wachtruimte. Hier wordt een infuus in uw arm aangebracht, zodat de radioactieve stof kan inwerken.

Wachtruimte PET CT Scan
Wachtruimte.

Als de stof is ingewerkt wordt het infuus verwijderd en gaat u samen met de medisch nucleair werker naar de PET/CT-scan ruimte. 

Tijdens het onderzoek ligt u op een smal bed. In een aantal stappen wordt uw (gehele) lichaam gescand. Tijdens het maken van de scan blijft u stil liggen. Uw kleding kunt u aanhouden, maar er mogen geen metalen voorwerpen (sleutels, kleingeld, e.d.) in zitten. Het apparaat maakt geen geluid.

PET CT scan Veldhoven Radiologie Máxima MC
PET/CT-scan ruimte.

Het smalle bed waar u op ligt, schuift vervolgens het scanapparaat in. Afhankelijk van de lengte van het scangebied, duurt de scan gemiddeld ongeveer 30 minuten. In totaal duurt het onderzoek ongeveer 2 uur. Het is niet mogelijk dat iemand bij u blijft tijdens het onderzoek in verband met de straling.

Na het onderzoek

Na de injectie en het maken van de scan kunt u zelfstandig naar huis. U mag autorijden tenzij u een rustgevend middel heeft gekregen. U kunt eten en drinken. Vanwege stralingshygiënische overwegingen vragen we u om:

  • Na afloop van het onderzoek niet meer in het ziekenhuis te blijven;
  • De dag van het onderzoek geen intensief contact met kinderen (bijvoorbeeld op schoot nemen) te hebben;
  • De dag van het onderzoek niet dicht bij zwangere vrouwen te zijn.

Uitslag onderzoek

De uitslag krijgt u van uw medisch specialist tijdens een vervolgafspraak.