Radiosynoviorthese

Nucleaire geneeskunde

Bij chronische gewrichtsontsteking bestaat de kans dat sommige gewrichten niet of nauwelijks reageren op medicijnen.

Met een radiosynoviorthese is behandeling van het betreffende gewricht van binnenuit mogelijk. Dit gebeurt door het inspuiten van een radioactieve stof (90Yttrium) in het te
behandelen gewricht. De radioactieve stof zendt straling uit die de ontsteking in het gewricht vermindert. Hierdoor wordt de pijn minder en kan zwelling afnemen of zelfs verdwijnen. Tevens kan de functie(beweging) van het gewricht verbeteren. Deze behandeling wordt meestal voor een knie toegepast.