26 juni 2018

Voorbereiding radiologische onderzoeken patiëntvriendelijker

Voorbereiding radiologische onderzoeken patiëntvriendelijker

Binnen de afdeling radiologie vinden er twee belangrijke wijzigingen plaats. Hierdoor is de voorbereiding op uw onderzoek mogelijk anders en eenvoudiger dan u gewend bent.

Contrastvloeistof voor een CT-scan in de buik
Dankzij nieuwe apparatuur is het bij de meeste CT-scans van de buik niet meer nodig om vooraf contrastvloeistof te drinken. Het vooraf innemen van dit contrast als voorbereiding op uw onderzoek hebben we daarom voor de meeste CT onderzoeken van de buik afgeschaft. Deze wijziging is medio juni 2018 ingegaan. Hierdoor kan het zijn dat er nu geen voorbereiding op uw onderzoek nodig is, terwijl dat eerder wel zo was.

Voorzorgsmaatregelen bij CT en angio-onderzoeken
Verder hanteren we vanaf 1 juli 2018 andere normen om te bepalen of u mogelijk risico loopt, wanneer u voor uw CT of angio-onderzoek jodiumhoudend contrastvloeistof in het bloedvat toegediend krijgt. De veilige norm hiervoor is verruimd. Eerdere voorzorgsmaatregelen zijn nu dus mogelijk niet meer voor u van toepassing. Om te bepalen of u tot de risicogroep hoort, zal er een bloedonderzoek uitgevoerd worden. De arts of polikliniek die voor u het onderzoek aanvraagt zal u hier zo nodig verder over informeren.