20 juli 2016

MMC beschikt over geavanceerde MRI-technologie

Grootste borstcentrum van de regio heeft alle vormen van diagnostiek in huis om borstkanker snel te diagnostiseren

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in de westerse wereld. Eén op de acht à negen vrouwen krijgt het ooit in haar leven. Máxima MC (MMC) heeft met de komst van geavanceerde MRI-technologie en 3D-mammografen alle vormen van diagnostiek in huis om borstkanker snel te diagnostiseren.

Snelle diagnose
MMC heeft het grootste borstcentrum in de regio Eindhoven. Een team van medisch specialisten en casemanagers werkt intensief samen in Borstcentrum Máxima. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke periode van onzekerheid voor patiënten door snel een diagnose te stellen. Als een patiënt door de huisarts wordt doorverwezen naar Borstcentrum Máxima, kan zij daar binnen drie werkdagen terecht.

Intensief diagnosetraject
Het traject om tot een volledige diagnose en passende behandeling van borstkanker te komen kan intensief zijn. Na lichamelijk onderzoek wordt vrijwel altijd een röntgenfoto (mammografie) gemaakt met de 3D-mammograaf. MMC beschikt al langer over deze 3D-mammograaf. Dit digitale systeem beeldt de borst in plakken af waardoor (kleinere) afwijkingen worden gezien. Bijkomend voordeel van deze 3D-mammograaf is dat er meestal minder foto’s nodig zijn waardoor de stralingsdosis lager is dan bij reguliere apparatuur.

Geavanceerde MRI-technologie
Om een juiste diagnose te kunnen stellen is het bij sommige patiënten nodig om een stukje weefsel uit het verdachte knobbeltje in de borst te halen; een biopt. Onderzoek van dit weefsel geeft veel informatie over de aard van de tumor. In de meeste gevallen kan de radioloog de afwijking via een echo of computergestuurd met röntgen terugvinden en het biopt onder lokale verdoving afnemen. Als de afwijking op deze manier niet gevonden wordt, kan het biopt onder geleide van de geavanceerde MRI-technologie toch gevonden worden en aangeprikt. De nieuwe geavanceerde MRI-scanner waarmee dit mogelijk is heeft een extra grote opening waardoor de patiënt prettig en ruimer in de scanner ligt. Patiënten hoeven door de komst van deze MRI-technologie niet meer naar Maastricht of Nijmegen voor dit vervolgonderzoek.