13 oktober 2022

Het Vrouw Moeder Kind-centrum van Máxima MC bestaat 10 jaar

Frank van Ooyen aan het bed met patiëntje Niek

Specialistische zorg gedreven door vriendelijkheid

Tien jaar geleden opende Máxima MC (MMC) op locatie Veldhoven het Vrouw Moeder Kind-centrum (VMK-centrum). Eén centrum voor vrouwen, (aanstaande) moeders, kinderen en vroeggeboren baby’s waar alle gespecialiseerde zorg gebundeld is. Het unieke Family Integrated Care-principe, wat staat voor nauwe betrokkenheid van het gezin bij een zorgproces, is een belangrijke kernwaarde van het VMK-centrum. Na tien jaar zit deze aanpak in de genen van de medewerkers en specialisten van het VMK-centrum.

Lieke Dijstelbloem (klinisch verloskundige), Eva Gerits (pedagogisch hulpverlener kindergeneeskunde) en Frank van Ooyen (Physician Assistant) hebben deze genen. Het integreren van de naaste familie in het zorgproces is voor hen niet meer weg te denken.

Huiselijk en vriendelijke omgeving

Lieke: “Toen tien jaar geleden het VMK-centrum werd geopend, was er een heuse run om hier te komen bevallen. Dat de partner kon blijven slapen in een kraamsuite was toen nog uniek. Ook toen al kon je bij het VMK-centrum als je kindje vroeggeboren was en zorg nodig had op de NICU als ouder hier blijven slapen. Inmiddels is ‘rooming-in’ steeds gebruikelijker. Op onze kraamsuites geven we zorg in een fijne, rustige omgeving en komt de zorg naar baby en moeder toe, in plaats van andersom. Dat is veel prettiger voor zowel moeder als kind.” Frank: “Op kinderdagopname en op kinderafdeling bieden we ieder kind een eigen kamer. Op de kinderafdeling zijn familie en vriendjes allemaal welkom en één ouder kan ook blijven slapen. Ook het Ronald McDonald huis is goed geïntegreerd. Daar is ook een grote vrije ruimte met een buitenplaats, waardoor bijvoorbeeld ook vriendjes en vriendinnetjes op bezoek kunnen komen in een fijne omgeving. Dit werkt ontzettend stress-verlagend voor het jonge patiëntje, én het gezin.”

Family Integrated Care

Family Integrated Care gaat verder. Ouders worden betrokken bij het behandelproces dankzij de open en transparante communicatie. Ook is er veel aandacht voor het welzijn van de ouders. Frank: “De ouder-kind-benadering is enorm ontwikkeld de laatste jaren. Wat we in het VMK-centrum goed kunnen is comfort bieden aan ouders en kinderen. Er is tegenwoordig veel meer ruimte in de behandelopties voor het kind. Door in begrijpelijke taal de ouders goed te informeren én ook naar hen te luisteren, kunnen we de zorg heel goed afstemmen op wat bij hen en het kind past. Zo ontstaat er meer rust. En die rust stralen zij weer uit naar hun kind.” Het VMK-centrum heeft een eigen werkgroep gericht op Family Integrated Care. Hierin wordt continu gericht op het verbeteren van dit concept. Eva: “Recent hebben we in een zogenaamd spiegelgesprek ervaringen opgehaald bij een groep ouders van patiëntjes. Dit gesprek werd begeleid door de geestelijk verzorgers van MMC. Het bleek een indrukwekkende bijeenkomst, waar in een veilige omgeving ontzettend mooie boodschappen naar boven kwamen. Niet alleen leerpunten, maar juist ook wat de ouders als menselijke zorg binnen het VMK-centrum hebben ervaren. De kunde en liefde bij de verpleging bijvoorbeeld, of de aandacht die er is voor de emoties van ouders.”  

Samen beslissen

Binnen het VMK-centrum hebben de ouders een rol in de besluitvorming rondom de behandeling van hun kind. Lieke: “Het is steeds gebruikelijker dat patiënten een eigen beeld, idee of mening hebben. Denk bijvoorbeeld aan een geboorteplan. Hierin beschrijven mensen hun bevalwensen. Maar ook daar waar patiënten mee kunnen beslissen over zaken waar medische risico’s goed afgewogen moeten worden, gaan we uitgebreid in gesprek om ze goed voor te lichten en willen we de ruimte geven om samen te beslissen. Door in gesprek te gaan over de keuzemogelijkheden, risico’s en persoonlijke situatie, kom je samen tot een besluit voor de beste zorg passend bij de patiënt. Dat afstemmen met de patiënt maakt mijn werk ook ontzettend leuk. Frank: “Als medisch professional wil ik goede zorg leveren. Voor mij begint alles met goede communicatie. Het kind moet zich op zijn gemak voelen, dat doe ik door in begrijpelijke taal zoveel mogelijk spanning weg te halen. Ik nodig ouders al bij binnenkomst uit om altijd aan te geven als ze vragen hebben of iets niet goed gaat. Als ouders zich gehoord en begrepen voelen bij het zorgproces en snappen wat het nut is van een bepaalde aanpak, is er veel meer steun. Je ziet dat dit de zorg voor hun kind alleen maar ten goede komt.”

Welzijn van de ouders

Lieke: “Buiten de medisch indicatie waarom vrouwen hier zijn, geven we ze ook de vreugde dat ze ‘mama’ zijn of worden. Door de ondersteuning te bieden in afstemming met hoe zij dat willen, bieden we echte menselijke zorg. Een waardevolle bijdrage.” Frank: “Ik heb het mijn levensmissie gemaakt om jonge dokters op te leiden dat ze zich ervan bewust zijn hoe krachtig communicatie is als ouders op hun kwetsbaarst zijn. Gebruik van taal richting onze jonge patiënten en naar ouders is een heel belangrijk onderdeel binnen het VMK-centrum.” Eva: “We helpen ouders die bijvoorbeeld door oververmoeidheid door hun huilbaby niet goed meer weten waar ze goed aan doen. Met videobegeleiding laten we ouders weer genieten van hun kind door ze te laten zien op welke manieren hun kind contact maakt en hoe ouders dit ontvangen. Dit zet ouders weer in hun kracht in de ouderrol.”

Nog lang niet uitgegroeid

Het VMK-centrum blijft zich ontwikkelen. Lieke: “Het VMK-centrum moet een plek zijn waar de patiënten zich thuis voelen. Maar ook zijn we bezig met de ontwikkelingen om zorg zoveel mogelijk thuis te laten plaatsvinden. Zo zijn er bijvoorbeeld nu ook mogelijkheden om de inleiding van een bevalling thuis op te starten.” Eva: “Ik vind het zo fijn om op een plek te werken waar zoveel aandacht is voor het welzijn van ouders. Specialistische zorg gedreven door vriendelijkheid. Samen maken we het VMK-centrum écht tot iets moois.”