Polikliniek

Eerste bezoek

Na verwijzing van uw huisarts of andere specialist komt u terecht bij onze allergoloog. Uw bezoek vindt plaats op de polikliniek allergologie in Eindhoven. Wij vinden het extra belangrijk dat kennismaking, diagnostiek en behandeling zoveel mogelijk op één dag(deel) plaatsvinden. Na uw eerste bezoek wordt – afhankelijk van de uitslag van het onderzoek – een behandelplan opgesteld. Behalve een goede behandeling richten wij ons vooral op u als persoon. Persoonlijke zorg staat centraal.

Lees meer over uw bezoek en opname in MMC