5 maart 2021

Nieuwe medicijnrobot voor medicijnvoorziening in avond en weekend

Blauwe pillen Apotheek Máxima MC Eindhoven Veldhoven

De Centrale Dienstapotheek Eindhoven (CDE) maakt bij de Huisartsenpost SHOKO (HAP) in Máxima MC in Veldhoven binnenkort een nieuwe medicijnrobot beschikbaar. Hierdoor kunnen patiënten van de huisartsenpost SHOKO en SpoedEisende Hulp (SEH) van Máxima MC ook na 20.00 uur en in het weekend hun spoedmedicatie direct ophalen. Hiermee voorkomen we voortaan extra reistijden naar Eindhoven voor inwoners van de Kempengemeenten en Waalre/Valkenswaard.

In goed overleg tussen CDE, Maxima MC, HAP en zorgverzekeraars is besloten een medicijnrobot te plaatsen. De verwachting is dat de medicijnrobot vanaf juni in gebruik wordt genomen. Dit is goed nieuws. “Binnenkort hoeven Inwoners uit de Kempen of Waalre/Valkenswaard met een acuut gezondheidsprobleem voor medicatie na 20.00 uur en in het weekend niet meer naar de spoedpost in Eindhoven-Noord te rijden. Dit gaat hen veel reistijd schelen en brengt de spoedfarmacie weer dichtbij de patiënt in de Kempen en Waalre/Valkenswaard,” vertelt Niek van der Zanden, directeur CDE.

Hoe gaat de medicijnrobot werken

De medicijnrobot beschikt over een controle- en identificatiesysteem dat direct communiceert met een medewerker van de dienstapotheek in Eindhoven. Hierdoor kunnen patiënten het recept van de huisarts of spoedeisende hulp arts via de robot geleverd krijgen. De apothekersassistent in de centrale dienstapotheek in Eindhoven controleert het digitale recept en de identiteit van de patiënt en de robot geeft direct het medicijn.

24/7 medicijnvoorziening

Naast de medicijnrobot kunnen inwoners van de Kempengemeenten en Waalre/Valkenswaard tijdens kantooruren terecht bij de eigen apotheek of bij de apotheek bij Máxima MC in Veldhoven. Apotheek Maxima MC is op werkdagen tot 20.00 uur geopend en op zaterdagen van 10.00 tot 14.00 uur. Hiermee wordt vanaf juni voor patiënten van de Kempen 24/7 medicatie aangeboden op Máxima MC, locatie Veldhoven.

Voor patiënten die niet in staat zijn medicijnen af te halen bestaat de mogelijkheid deze te laten bezorgen vanuit de dienstapotheek in Eindhoven.