11 oktober 2016

Medicatievoorschriften worden voortaan elektronisch verstuurd

Ziekenhuizen en andere instellingen kunnen voortaan elektronisch medicatievoorschriften versturen naar apotheken. De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), het Regionaal ZorgCommunicatie Centrum (RZCC), Máxima MC en vier apotheken hebben dit in een pilot succesvol getest. De nieuwe functionaliteit vereenvoudigt het proces voor apotheken, vermindert de kans op fouten en verkort de wachttijden voor patiënten aan de balie.

Het elektronische medicatievoorschrift is in feite een ‘vooraankondiging’ van een recept, want het voorschrift bevat geen elektronische handtekening van de voorschrijvend arts. De pilot ging na de zomer van start en werd deze week afgerond. Hierin werd het proces getest vanuit het ziekenhuissysteem dat in Máxima MC draait, naar het apotheeksysteem in de apotheken De Run, De Karpen, Lingmont en Heikant. Hierin is gekeken naar:

  • Komt de informatie uit het voorschrift wel goed terecht bij de apotheek?
  • En wat betekent het gebruik van deze functionaliteit voor de werkprocessen van de voorschrijver en de apotheek?

Winst
De betrokken medisch specialisten van Máxima MC en de deelnemende poliklinische en openbare apotheken zijn tevreden met de uitkomsten van de pilot. Ziekenhuisapotheker Matthijs van de Poll van MMC, die een voortrekkersrol vervulde in de testfase, stelt: “De apotheken kunnen dankzij het elektronische voorschrift de medicijnuitgifte al voorbereiden voordat de patiënt zich aan de balie meldt, met als gevolg minder lange wachttijden in de apotheken. Ook hoeven zij geen recepten meer handmatig in te voeren in hun systeem, waardoor de kans op fouten afneemt.”

Landelijke uitrol
Daarmee staat niets de landelijke uitrol van de nieuwe functionaliteit nog in de weg. In eerste instantie zal de ingebruikname zich beperken tot ziekenhuizen en instellingen die met EZIS werken en openbare en poliklinische apotheken die CGM Apotheek gebruiken. Een aantal andere leveranciers is bezig hun EPD- en EVS-systemen uit de tweedelijns gezondheidszorg hiervoor te kwalificeren. De verwachting is dat de meeste ziekenhuizen begin 2017 de nieuwe functionaliteit in gebruik kunnen nemen. Het is nog niet bekend wanneer ook de andere apotheekinformatiesystemen elektronische voorschriften vanuit ziekenhuizen kunnen ontvangen.