27 februari 2018

App ThioCalc geeft doseringsadvies voor gebruik thiopurines

Luc Derijks, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, heeft op basis van eigen en internationale onderzoeksdata de applicatie ThioCalc ontwikkeld. Deze app helpt met het interpreteren van geneesmiddelspiegels. Het geeft op basis hiervan een persoonlijk doseringsadvies voor patiënten met een chronische darmontsteking, die de medicatie thiopurines gebruiken. “Aanleiding voor het creëren van de app was het grote aantal vragen van collega-ziekenhuisapothekers en mdl-artsen”, zegt Derijks. “Zij gaven aan moeite te hebben met het interpreteren van de gemeten concentraties van afbraakproducten (metabolieten) en de vertaling hiervan naar een praktisch doseringsadvies.”

ThioCalc is gratis te downloaden in de app-stores van Apple en Android. Deze applicatie is een medisch hulpmiddel met CE-keurmerk, uitsluitend bedoeld voor gebruik door een medisch professional.