10 april 2019

Mogelijk nieuwe oorzaak plotse hartdood bij sporters ontdekt

Met zijn promotieonderzoek “Exercise electrocardiography in athletes; diagnostic accuracy and pathophysiological background” aan de Universiteit van Utrecht heeft Danny van de Sande, cardioloog in opleiding in Máxima MC, een mogelijke oorzaak van plotselinge hartdood bij sporters ontdekt.

Van de Sande onderzocht of met een fietstest tijdens een normale sportkeuring kan worden aangetoond of een sporter lijdt aan verkalking van zijn kransslagaders. Dat zijn de slagaders die de hartspier voorzien van zuurstofrijk bloed. Uit zijn onderzoek bleek, dat een fietstest alleen niet voldoende is. In combinatie met ademgasanalyse (via een masker wordt gemonitord hoeveel zuurstof de sporter opneemt) kan de fietstest wél een beter inzicht geven in mogelijke afwijkingen van de hartfunctie.

Bij de meeste sporters waar de fietstest met ademgasanalyse een afwijkend resultaat opleverde, bleken de kransslagaders niet het probleem. Daarom werden vervolgens ook de vorm van het hart en de haarvaten van het hart onderzocht. In de kleine haarvaatjes van sporters, bleek de doorstroomsnelheid van het bloed door de haarvaten veel lager dan gebruikelijk.
Verder onderzoek moet leren of dit mogelijk een eerste uiting is van latere problemen in de kransslagaders. Bovendien zou dit een verklaring kunnen zijn voor plotselinge hartdood bij sporters.

Danny van de Sande promoveerde op 6 maart aan de Universiteit van Utrecht op zijn proefschrift. Zijn onderzoek vond plaats in Máxima MC onder begeleiding van copromotors sportcardioloog dr. Jan Hoogsteen en cardioloog dr. Hareld Kemps van Máxima MC.