12 april 2017

Cardioloog i.o. Rutger Brouwers wint Young Investigators Award

De Europese vereniging van Preventieve Cardiologie (EAPC) heeft afgelopen zaterdag in Malaga een Young Investigators Award uitgereikt aan Rutger Brouwers, cardioloog in opleiding bij MMC. Brouwers won deze prijs met de Flow SmartCare-CAD studie, zijn promotie onderzoek naar de effecten van hartrevalidatie in de thuissituatie met begeleiding op afstand.

De award werd uitgereikt tijdens het EuroPrevent congres in Malaga, een toonaangevend internationaal congres rondom preventieve cardiologische zorg. De Young Investigators Award is in het leven geroepen als stimulans voor onderzoekers in de leeftijd tot 35 jaar. Brouwers werd uitgenodigd om als finalist zijn promotie onderzoek aldaar te presenteren en werd door een expertpanel in de categorie hartrevalidatie als winnaar uitgeroepen. Ook twee andere onderzoekers van Flow, Thijs Schoots en Jos Kraal, waren genomineerd.

Wereldwijd zijn hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak. Hartpatiënten, die hartrevalidatie krijgen, hebben vijfendertig procent minder kans om in de jaren erna te overlijden. Desondanks volgt slechts tussen de dertig en vijftig procent van de hartpatiënten een revalidatieprogramma zoals in Flow, onderdeel van MMC. En de patiënten, die wel revalideren, vallen na intensieve begeleiding helaas vaak terug in hun oude leefpatroon. Dit terwijl het verbeteren van leefstijl het risico op een nieuwe hartaandoening aanzienlijk verkleint. Een belangrijk onderdeel van hartrevalidatie is fysieke training, die voorheen twee à drie keer per week in het ziekenhuis plaatsvond. Afgelopen jaar is in de FIT@Home studie, uitgevoerd door Jos Kraal, aangetoond dat thuistraining met begeleiding op afstand hiervoor een goed alternatief is. Uit deze studie bleek dat patiënten, die thuis hadden getraind, meer tevreden waren over het hartrevalidatieprogramma en dat de kosten voor werkverzuim lager waren dan bij patiënten die het reguliere programma in het ziekenhuis hadden gevolgd. In de award winnende SmartCare-CAD studie van Rutger Brouwers zijn het thuisprogramma en de begeleiding op afstand verder geoptimaliseerd.

In SmartCare-CAD worden driehonderd patiënten een jaar lang gevolgd. Hiermee is deze studie één van de grootste in Europa naar de effecten van telerevalidatie bij hartpatiënten. Eén groep volgt het reguliere revalidatieprogramma in het ziekenhuis, terwijl de andere groep met sensoren thuis traint. De patiënten, die thuis trainen, worden op afstand begeleid via een periodiek videoconsult met hun fysiotherapeut en houden daarmee zelf de regie over hun hartrevalidatie. De studie loopt tot 2018 en in 2019 zullen de effecten op de behandeling bekend zijn.

Rutger Brouwers (links) neemt de Young Investigators Award voor hartrevalidatie in ontvangst op het podium van EuroPrevent 2017 in Malaga.