Gespecialiseerd verpleegkundigen

Binnen de polikliniek chirurgie zijn verschillende gespecialiseerd verpleegkundigen werkzaam. Zij zijn gespecialiseerd in bepaalde vakgebieden en begeleiden en adviseren u tijdens uw behandeltraject. Ook nemen zij taken van de arts over.

Stoma- en fecale incontinentiezorg verpleegkundigen
De stomaverpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor en de begeleiding van patiënten die een stoma hebben of krijgen. Ook begeleiden zij patiënten die last hebben van incontinentie. De verpleegkundigen geven uitleg over de volgende aspecten: stomamaterialen, voeding, de verzorging van de stoma, sport, vakantie, seksualiteit en incontinentie. Ook als er zich emotionele problemen voordoen, kunt u bij de stomaverpleegkundige terecht.
De stoma- en fecale incontinentie verpleegkundigen werken zoveel mogelijk op afspraak.

Onze stomaverpleegkundigen

  • M. Boeijen
  • F. Caers
  • R. van den Broek
  • K. van Schaik

Wond- en decubituszorg consulenten
Binnen Máxima MC werken er drie consulenten wond- en decubituszorg. Hun doelstelling is het ontwikkelen en bevorderen van de zorg rondom de patiënt met een (gecompliceerde) wond, fistel-, en/of decubitusprobleem. Zij geven voorlichting, instructies en poliklinische nazorg.

Onze consulenten

  • I. Bierens
  • A. Buiting
  • M. van Gerwen