Polikliniek & opname

Eerste bezoek polikliniek

Tijdens het eerste gesprek op de polikliniek chirurgie in Máxima MC bespreekt u uw klachten, medicijngebruik en eventuele familieziektes met de chirurg. Dit kan zowel op onze locatie in Veldhoven als in Eindhoven zijn. Daarnaast onderzoekt de chirurg u indien nodig lichamelijk.

Themapoliklinieken

Op MMC, Iocatie Eindhoven is er voor specifieke aandoeningen themapoliklinieken ingericht. Zo is er themapolikliniek voor mensen met bijvoorbeeld spataderen, anale aandoeningen, ernstig overgewicht en borstproblematiek. Patiënten met dezelfde aandoening worden in één spreekuur in de middag en/of ochtend ingepland. U wordt vervolgens gezien door één of meer zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het betreffende probleem. Indien er aanvullend onderzoek nodig is, dan proberen wij dit zoveel mogelijk op dezelfde dag te plannen.

Dagopname

Bepaalde chirurgische ingrepen kunnen plaatsvinden in dagopname. Dat wil zeggen dat u ’s morgens of ’s middags naar het ziekenhuis komt en dezelfde dag wordt geopereerd. In principe kunt u daarna weer naar huis.
Lees meer over uw verblijf op de dagbehandeling.

Meerdaagse opname

Voor sommige operaties is een ziekenhuisopname noodzakelijk. Duurt deze opname langer dan één dag, dan zult u worden opgenomen op een verpleegafdeling. Gaat het om een kleine ingreep met een korte opnameduur, dan wordt u over het algemeen opgenomen in MMC Eindhoven. Als u een grotere ingreep ondergaat, wordt u opgenomen in MMC Veldhoven.
Lees meer over een meerdaagse opname in MMC

Naar het ziekenhuis: route, inschrijven en aanmeldzuilen

Komt u binnenkort naar het ziekenhuis voor een afspraak? We helpen u graag met praktische informatie over onder meer de route naar het ziekenhuis, het inschrijven bij de registratiebalie en het aanmelden voor uw afspraak via een aanmeldzuil. U vindt deze informatie op de pagina ‘Afspraak, opname en bezoek’.