Physician Assistant

Luijks, mw. H.G.

Luijks, mw. H.G.

  • Functie Physician Assistant
  • Contact 040 - 888 5880
  • Aandachtsgebieden huidkanker

Harriet Luijks is sinds 2017 werkzaam als Physician Assistant (PA) binnen de polikliniek dermatologie. Zij is medisch geschoold om taken van de medisch specialist over te nemen.

De PA werkt op dezelfde manier als de dermatoloog, zij is bevoegd tot het aanvragen en beoordelen van een onderzoek, het stellen van diagnoses, bepalen van een behandeling, voorschrijven van medicatie en uitvoeren van chirurgische ingrepen. Het kan zijn dat een PA uw enige behandelaar is, maar het kan ook zijn dat u zowel een PA als dermatoloog ziet.

Mw. Luijks houdt haar eigen spreekuren, onder supervisie van een dermatoloog. Ze heeft het aandachtsgebied huidkanker en de voorstadia daarvan.