Keurmerken

Ziekenhuisbrede keurmerken Máxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum (MMC) heeft diverse keurmerken gekregen van onafhankelijke kwaliteitsinstituten, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars. Een keurmerk is een officiële erkenning dat MMC voldoet aan bepaalde vastgestelde kwaliteitseisen. MMC heeft de volgende belangrijke keurmerken:

Specialismegebonden keurmerken*

Diverse specialismen van Máxima Medisch Centrum (MMC) hebben keurmerken, certificaten of benoemingen gekregen van onafhankelijke kwaliteitsinstituten en patiëntenverenigingen. Ook kiezen zorgverzekeraars voor voorkeursziekenhuizen. Verzekerden van zorgverzekeraars krijgen dan het advies van hun zorgverzekeraar om voor bepaalde behandelingen naar een voorkeursziekenhuis te gaan. MMC heeft de volgende belangrijke keurmerken en is op een aantal zorggebieden voorkeursziekenhuis:

NIAZ-accreditatie

MMC heeft in oktober 2016 het nieuwe NIAZ-certificaat ontvangen van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Bij dit certificaat kreeg MMC een record aan complimenten voor de betrokkenheid van de medewerkers bij het ziekenhuis in het algemeen en het leveren van veilige en verantwoorde zorg in het bijzonder. MMC heeft ruimschoots voldaan aan alle accreditatie-eisen die NIAZ stelt. Met een score van 98% op de (Qmentum) normen voldoet het ziekenhuis overduidelijk aan de drie V’s die voor NIAZ van belang zijn: veilige zorg, verantwoorde zorg en een goede verbetercultuur.

Het behalen van de NIAZ-accreditatie is een collectieve prestatie van alle medewerkers. Het betekent dat kwaliteit en veiligheid goed ingebed is in de ziekenhuisorganisatie. Het toont aan dat MMC continu bezig is met het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Een accreditatie wordt eens in de vier jaar opnieuw vastgesteld. In 2020 zal het NIAZ opnieuw MMC bezoeken. MMC verbetert in tussentijd de openstaande 2% van de normen.

STZ-Ziekenhuis

MMC is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ). Dit is een samenwerkingsverband van 28 grote opleidingsziekenhuizen in Nederland. STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich door wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg, opleiding en zorginnovatie. Deze ziekenhuizen bieden patiënten hoogwaardige topklinische zorg en verzorgen de opleidingen van medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.

Kwaliteitskeurmerk ‘Vrijwillige Inzet: Goed Geregeld’
In juli 2014 heeft de vrijwilligersorganisatie van MMC van Stichting Stimulans het kwaliteitskeurmerk ‘Vrijwillige Inzet: Goed Geregeld’ ontvangen. MMC is het eerste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant dat deze landelijke onderscheiding heeft ontvangen. Hiermee laat MMC zien dat het de bijdragen van vrijwilligers ontzettend waardeert en stralen we uit dat het prettig werken is als vrijwilliger bij MMC. ‘Vrijwillige Inzet: Goed Geregeld’ is een landelijke kwaliteitsonderscheiding die wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door de Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk gestelde kwaliteitscriteria. De onderscheiding is vier jaar geldig.

Obesitas Centrum Máxima is Centre of Excellence*

Obesitas Centrum Máxima is benoemd tot Centre of Excellence door de European Accreditation Council for Bariatric Surgery. Een belangrijk aspect van het keurmerk is om het zorgtraject continu te verbeteren. Het keurmerk is een internationale erkenning dat we de beste zorg aan mensen met obesitas geven.

Roze lintje en keurmerk borstkanker*

Borstcentrum Máxima in Eindhoven biedt uitstekende zorg aan patiënten met borstkanker.
Dat blijkt uit het feit dat MMC wederom een roze lintje heeft gekregen van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) voor de manier waarop de zorg voor borstkankerpatiënten in MMC georganiseerd is.

Borstvoedingscertificaat*

Met trots heeft MMC opnieuw het WHO/UNICEF borstvoedingscertificaat in ontvangst mogen nemen. Dit houdt in dat er kwalitatief goede zorg ten aanzien van de borstvoeding gegeven wordt en u dus kunt rekenen op de juiste begeleiding bij het aanleggen en het kolven.

Gouden Smiley*

MMC ontvangt al jaren de Smiley, het keurmerk dat de Stichting Kind en Ziekenhuis uitreikt. Begin 2013 werd MMC beloond met het hoogst haalbare kwaliteitskeurmerk voor kindvriendelijke zorg de Gouden Smiley. De stichting roemt het Vrouw Moeder Kind-centrum van MMC om de zeer kindvriendelijke en gezinsgerichte zorg die geboden wordt en de tijd en aandacht die medewerkers hebben voor zieke kinderen en hun familie.

In heel Nederland is slechts een beperkt aantal ziekenhuizen door Stichting Kind en Ziekenhuis op soortgelijke wijze gehonoreerd.

Freya pluim voor vruchtbaarheidszorg*

MMC heeft de Freya ‘pluim’ voor haar fertiliteitsafdeling ontvangen.

Freya is de patiëntenvereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Zij reikt deze pluimen uit aan ziekenhuizen/klinieken die voldoen aan alle kwaliteitscriteria voor vruchtbaarheidszorg.

Vaatkeurmerk en Spataderkeurmerk*

De Hart&Vaatgroep kent al jaren op rij het Vaatkeurmerk en het Spataderkeurmerk toe aan MMC. De keurmerken geven aan dat MMC voldoet aan alle kwaliteitscriteria voor de beste vaat- en spataderzorg.

Het keurmerk helpt vaatpatiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis waar de beste vaat- en spataderzorg wordt aangeboden.

Patiëntenwijzer prostaatkanker*

Zorg voor mensen met prostaatkanker is in MMC goed geregeld. Dat blijkt uit de nieuwe patiëntenwijzer van de prostaatkankerstichting.

Deze wijzer geeft inzicht of ziekenhuizen op deze aandoening voldoen aan de minimale kwaliteitseisen.

 

Groen vinkje voor goede darmkankerzorg*

MMC heeft een groen vinkje ontvangen in de patiëntenwijzer voor darmkanker.

Dat betekent dat de zorg voor darmkankerpatiënten in ons ziekenhuis voldoet aan alle normen van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties (NFK).

Groen vinkje voor goede prostaatkankerzorg*

MMC heeft een groen vinkje ontvangen in de patiëntenwijzer prostaatkanker van de ProstaatKankerStichting.nl.

Dat betekent dat de zorg voor prostaatkankerpatiënten in ons ziekenhuis voldoet aan alle normen die deze patiëntenorganisatie samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties (NFK) heeft opgesteld.

Kwaliteitszegel Dermatologie*

De afdeling Dermatologie van MMC heeft het kwaliteitszegel Dermatologie van Huidpatiënten Nederland ontvangen. Het zegel brengt de kwaliteit van dermatologische zorg in kaart.

Gecertificeerd hepatitis behandelcentrum*

De uitgebreide expertise met betrekking tot virale hepatitis en de multidisciplinaire aanpak heeft MMC een erkenning opgeleverd van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen: de certificering als hepatitis behandelcentrum.

CZ Aanbevolen beste zorg*

MMC wordt door CZ aanbevolen voor beste zorg voor borstkankerzorg en bariatrie.

CZ maakt voor sommige aandoeningen speciale afspraken met zorgverleners als zij voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen die CZ stelt.

Zilveren Kruis certificaat: Pluscertificaat*

MMC heeft van zorgverzekeraar Zilveren Kruis drie Pluscertificaten ontvangen: het vervangen van de knie, het vervangen van de heup en de behandeling van een herseninfarct.

Zilveren Kruis adviseert haar verzekerden naar zorginstellingen met een Pluscertificaat te gaan.

HKZ-keurmerk (dialyseafdeling en hemofilie behandelcentra)*

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat MMC voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Dit betekent dat de dialyseafdeling en het hemofiliebehandelcentrum van MMC goed georganiseerd is, cliënten centraal stelt, continu werkt aan optimalisering van het aanbod, betrouwbare resultaten presenteert en voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

GMP-z keurmerk ziekenhuisapotheek*

De apotheek van MMC mag alle soorten medicijnen bereiden en leveren aan de eigen ziekenhuispatiënten en daarbuiten. Het heeft namelijk de GMP-z certificering ontvangen van de Inspectie voor de gezondheidszorg.

GMP-z staat voor Good Manufacturing Practice-ziekenhuisfarmacie. Dat betekent dat alle omstandigheden die de bereiding van medicijnen kunnen beïnvloeden zijn gecontroleerd en getoetst aan de internationale kwaliteitscriteria.

ISO-certificaat*

Onze Apotheek, Voedingsdienst en de klinische fysica hebben een ISO 9001 certificaat ontvangen. ISO 9001 is een Europees keurmerk dat aangeeft dat een organisatie haar kwaliteitsmanagementsysteem op orde heeft. In alle Europese landen wordt de norm op gelijke wijze toegepast en gebruikt. De ISO 9001 norm stelt onder andere dat bedrijfsprocessen zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek en dat werknemers daadwerkelijk volgens deze processen werken. Het kwaliteitsbeleid staat op papier en wordt gecommuniceerd naar alle medewerkers. De organisatie zorgt voor klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen van de klanten.

ESMO-accreditatie voor oncologie met palliatieve zorg*

Het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) heeft de accreditatie ‘ESMO Designated Center of Oncology and Palliative Care’ ontvangen. Een speciale erkenning voor kankercentra met geïntegreerde oncologisch en palliatieve zorg van een hoog niveau. MMC is hiermee één van de tien Nederlandse ziekenhuizen die deze accreditatie in ontvangst mocht nemen.

Officiële erkenning NOC*NSF Team NL voor sportcardiologie

sportcardiologieDe drie sportcardiologen van MMC hebben een officiële erkenning van NOC*NSF TeamNL gekregen. Dit betekent dat zij officieel de cardiologische screening en zorg bij klachten leveren aan de Nederlandse topatleten. MMC is hiermee landelijk één van de vier ziekenhuizen die deze rol bekleedt.

Expertisecentra zeldzame aandoeningen*

MMC heeft van het ministerie van VWS drie benoemingen ontvangen als Europees expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen. Daarmee krijgt MMC erkenning als expertisecentrum voor bijnierschorskanker en het pijnsyndroom ACNES (Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome). Het overzicht van de expertisecentra voor zeldzame aandoeningen is een grote stap op weg naar betere, integrale zorg voor patiënten met zeldzame aandoeningen waaraan in totaal zes tot acht procent van de bevolking lijdt. De erkenningen zijn uniek voor een niet-academisch ziekenhuis en toont de excellente zorg die MMC te bieden heeft.