Keurmerken

Ziekenhuisbrede keurmerken Máxima MC

Máxima MC (MMC) heeft diverse keurmerken gekregen van onafhankelijke kwaliteitsinstituten, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars. Een keurmerk is een officiële erkenning dat MMC voldoet aan bepaalde vastgestelde kwaliteitseisen. MMC heeft de volgende belangrijke keurmerken:

Specialismegebonden keurmerken*

Diverse specialismen van Máxima MC (MMC) hebben keurmerken, certificaten of benoemingen gekregen van onafhankelijke kwaliteitsinstituten en patiëntenverenigingen. Ook kiezen zorgverzekeraars voor voorkeursziekenhuizen. Verzekerden van zorgverzekeraars krijgen dan het advies van hun zorgverzekeraar om voor bepaalde behandelingen naar een voorkeursziekenhuis te gaan. MMC heeft de volgende belangrijke keurmerken en is op een aantal zorggebieden voorkeursziekenhuis:

Qualicor Europe – accreditatie

MMC heeft in augustus 2021 het Accreditatie-certificaat ontvangen van Qualicor Europe (voormalige naam: het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Bij dit certificaat kreeg MMC veel complimenten voor de betrokkenheid van de medewerkers bij het ziekenhuis in het algemeen en het leveren van veilige en verantwoorde zorg in het bijzonder. MMC heeft ruimschoots voldaan aan alle accreditatie-eisen die Qualicor stelt. Met een score van 99% op de verplichte instellingsrichtlijnen (VIR) voldoet het ziekenhuis overduidelijk aan de drie V’s die voor Qualicor van belang zijn: veilige zorg, verantwoorde zorg en een goede verbetercultuur.

Het behalen van de Qualicor-accreditatie is een collectieve prestatie van alle medewerkers. Het betekent dat kwaliteit en veiligheid goed ingebed is in de ziekenhuisorganisatie. Het toont aan dat MMC continu bezig is met het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Een accreditatie wordt eens in de vijf jaar opnieuw vastgesteld. Om de 20 maanden zal MMC worden bezocht door Qualicor. Uiteindelijk zal MMC in 2026 opnieuw worden geaccrediteerd. MMC verbetert in tussentijd de openstaande 1% van de verplichte instellingsrichtlijnen.

STZ-Ziekenhuis

MMC is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ). Dit is een samenwerkingsverband van 28 grote opleidingsziekenhuizen in Nederland. STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich door wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg, opleiding en zorginnovatie. Deze ziekenhuizen bieden patiënten hoogwaardige topklinische zorg en verzorgen de opleidingen van medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.

 

Obesitas Centrum Máxima is Centre of Excellence*

Obesitas Centrum Máxima is benoemd tot Centre of Excellence door de European Accreditation Council for Bariatric Surgery. Een belangrijk aspect van het keurmerk is om het zorgtraject continu te verbeteren. Het keurmerk is een internationale erkenning dat we de beste zorg aan mensen met obesitas geven.

HKZ-keurmerk (dialyseafdeling en hemofilie behandelcentra)*

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat MMC voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Dit betekent dat de dialyseafdeling en het hemofiliebehandelcentrum van MMC goed georganiseerd is, cliënten centraal stelt, continu werkt aan optimalisering van het aanbod, betrouwbare resultaten presenteert en voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

GMP-z keurmerk ziekenhuisapotheek*

De apotheek van MMC mag alle soorten medicijnen bereiden en leveren aan de eigen ziekenhuispatiënten en daarbuiten. Het heeft namelijk de GMP-z certificering ontvangen van de Inspectie voor de gezondheidszorg.

GMP-z staat voor Good Manufacturing Practice-ziekenhuisfarmacie. Dat betekent dat alle omstandigheden die de bereiding van medicijnen kunnen beïnvloeden zijn gecontroleerd en getoetst aan de internationale kwaliteitscriteria.

ESMO-accreditatie voor oncologie met palliatieve zorg*

Het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) heeft de accreditatie ‘ESMO Designated Center of Oncology and Palliative Care’ ontvangen. Een speciale erkenning voor kankercentra met geïntegreerde oncologisch en palliatieve zorg van een hoog niveau. MMC is hiermee één van de tien Nederlandse ziekenhuizen die deze accreditatie in ontvangst mocht nemen.

Officiële erkenning NOC*NSF Team NL voor sportcardiologie

sportcardiologieDe sportcardiologen van MMC hebben een officiële erkenning van NOC*NSF TeamNL gekregen. Dit betekent dat zij officieel de cardiologische screening en zorg bij klachten leveren aan de Nederlandse topatleten. MMC is hiermee landelijk één van de vier ziekenhuizen die deze rol bekleedt.

Expertisecentra zeldzame aandoeningen*

MMC heeft van het ministerie van VWS drie benoemingen ontvangen als Europees expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen. Daarmee krijgt MMC erkenning als expertisecentrum voor bijnierschorskanker en het pijnsyndroom ACNES (Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome). Het overzicht van de expertisecentra voor zeldzame aandoeningen is een grote stap op weg naar betere, integrale zorg voor patiënten met zeldzame aandoeningen waaraan in totaal zes tot acht procent van de bevolking lijdt. De erkenningen zijn uniek voor een niet-academisch ziekenhuis en toont de excellente zorg die MMC te bieden heeft.