Thuismonitoring

Het toepassen van informatie- en communicatietechnologie in de zorg is veelbelovend. Digitale interventies zijn net zo effectief als reguliere face-to-face contacten. Dankzij ‘zorg op afstand’ neemt het aantal fysieke bezoeken van patiënten in het ziekenhuis af. Vooral voor chronisch zieke patiënten draagt dit bij aan betere zorg met meer eigen regie. Flow ontwikkelt multidisciplinaire innovatieve programma’s, ondersteund door technologie, die patiënten stimuleren tot beter zelfmanagement en duurzaam behoud van een gezonde leefstijl.

Afgelopen jaar is in de FIT@Home studie aangetoond dat thuistraining met begeleiding op afstand een goed alternatief is voor een revalidatieprogramma in het ziekenhuis. In de SmartCare-CAD studie zijn het thuisprogramma en de begeleiding op afstand verder geoptimaliseerd. De patiënten die thuis trainen, worden op afstand begeleid en houden daarmee zelf de regie over hun hartrevalidatie. Het revalidatieprogramma biedt de patiënt veel voordelen: minder reistijd, minder ziekenhuisbezoeken, direct inzage in gegevens en daarmee regie over de behandeling, persoonlijke begeleiding en terugvalpreventie.

Deelnemers aan het programma starten met een aantal trainingen in het ziekenhuis. Hier krijgen ze uitleg over de wijze van trainen en de sensoren. Vervolgens wordt de training thuis voortgezet. In een gepersonaliseerd online platform worden revalidatie- en trainingsdoelen bijgehouden, vindt upload plaats van bewegingsdata en kan de patiënt zijn voortgang raadplegen en bijsturen. Fysiotherapeuten geven patiënten wekelijks feedback via een videoconsult. De patiënt kan zelfs de sociale omgeving betrekken bij de revalidatie. Wat naar verwachting heeft dit een positief effect op het resultaat. Doordat de omgeving zicht heeft op de status van de revalidatie, kunnen zij de patiënt extra motiveren.

Naast SmartCare-CAD ontwikkelt Flow een Remote Patiënt Management programma voor patiënten met zowel een diagnose chronisch hartfalen als COPD en met een hoog risico op heropname. Patiënten worden direct na een opname via vragenlijsten en sensoren een jaar lang in de thuissituatie gemonitord. De combinatie van vragenlijsten en het meten van vitale parameters, waaronder bloeddruk, saturatie, beweging en gewicht, geeft inzicht in de gezondheidstoestand en de verandering daarin. Het RPM-programma wordt als succesvol beschouwd wanneer de patiënt gerelateerde uitkomsten zijn verbeterd, de duur van ziekenhuisopnames wordt verkort en veiligheid en kosten tenminste gelijk zijn gebleven.
Als trainen in de thuissituatie niet verantwoord is of als de patiënt hiertegen bezwaar heeft, kan het reguliere programma in het ziekenhuis worden gevolgd.