Lifestylescore app

De lifestylescore app is onderdeel van het Flow hartrevalidatietraject binnen Máxima MC. Het doel van de app is u inzicht geven in uw leefstijl. Dat doen we aan de hand van medisch gevalideerde vragenlijsten in zes verschillende categorieën. Na het invullen van een vragenlijst wordt per categorie aangegeven of u risico loopt en hoeveel. Met de resultaten kunt u doelen stellen om uw leefstijl te verbeteren.

Wij verzoeken u vriendelijk om ter voorbereiding op uw intakegesprek de app te doorlopen. Het heeft de voorkeur de app op uw smartphone in te vullen, zodat u deze eventueel mee kunt nemen bij uw polikliniek bezoek.

Hoe werkt de app?

De app meet hoe gezond u leeft door u de volgende gegevens in te laten vullen:

  • Uw leeftijd, lengte, gewicht en middelomtrek.
  • Hoeveel u beweegt en hoe vaak u sport.
  • Of u rookt en ja, hoeveel.
  • Of u alcohol drink en zo ja, hoeveel.
  • Hoe gezond u eet.
  • Hoeveel spanning of stress u ervaart.

U kunt deze gegevens in een app op uw smartphone of tablet invullen. U hoeft nergens uw naam, geboortedatum of andere naar u herleidbare gegevens in te vullen.
De app bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Een introductie voor u van start gaat.
  2. Het overzicht van de beschikbare vragenlijsten.
  3. Een overzicht van de resultaten gevisualiseerd in uw leefstijlprofiel.
  4. Gericht advies per categorie.

lifestylescoreapp 1-2 Lifestylescoreapp 3-4

Doel van de lifestylescore app

Gezond gedrag is belangrijk voor een goede kwaliteit van leven en voor het voorkomen en behandelen van chronische ziektes. Het is erg moeilijk om gezond gedrag op een goede manier te meten. Daarnaast is het lastig om patiënten te laten zien hoe gezond zij leven. Hiervoor is een
app ontwikkeld die gezond gedrag meet en daarnaast de gebruiker van de app informatie en advies geeft over zijn of haar gezond gedrag. Hierdoor krijgt u meer inzicht in de risico’s van uw huidige leefstijl en dat kan u helpen bij het stellen van doelen in hartrevalidatie. De hartrevalidatie verpleegkundige zal de uitkomsten van uw meting met u bespreken tijdens het intakegesprek.

De lifestylescore app is te vinden via: https://mijnflowcoach.mmc.nl/lifestyle